Особливості правового регулювання трудоправових заходів соціального захисту працівників митних органів

Автор(и)

  • В.М. Шкода аспірантка кафедри трудового права та права соц іального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.31

Ключові слова:

заходи соціального захисту, працівники митних органів, соціальна безпека, соціальний захист, трудові правовідносини, трудоправові заходи

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню актуального стану правового регулювання в Україні трудоправового напряму соціального захисту працівників митних органів. Автором встановлюється соціально-правове значення належного регулювання трудоправових заходів соціального захисту, а також вказується на те, що на рівні чинного митного законодавства України трудоправовий напрям соціального захисту працівників митних органів зводиться переважно до
гарантій охорони праці. Доводиться, що відповідний факт вказує не на обмеженість трудоправового напряму соціального захисту, а засвідчує невиправдану обмеженість його правового регулювання в Україні. Встановлюється,
що для трудоправового напряму соціального захисту працівників митних органів характерним є те, що цей напрям соціального захисту: ґрунтується не лише на загальних і спеціальних принципах соціального захисту, але й також на галузевих принципах трудового права; гарантується та забезпечується державою; поширюється виключно на відповідне коло працівників, хоча безпосереднім чином позначається на членах їх сімей та на належному бутті суспільства загалом; передбачає застосування множини заходів соціального захисту відповідного кола працівників, які повинні бути враховані в статті 589 Митному кодексі України.
Приймаючи до уваги недоліки правового регулювання трудоправового напряму соціального захисту працівників митних органів автором пропонується викласти в новій редакції назву статті 589 Митного кодексу України (змінивши
її на «Трудоправові заходи соціального захисту працівників митних органів»), а також удосконалити зміст самої статті Кодексу. Пропозиції щодо удосконалення змісту статті 589 Митного кодексу України зводяться переважно до потреби розширення переліку трудоправових заходів соціального захисту. Серед таких заходів, зокрема, називаються: надання відпусток; пристосування робочих місць до об’єктивних особливих потреб працівника (осіб з інвалідністю, вагітних жінок-працівниць, ін. осіб з особливими психофізіологічними потребами тимчасового чи постійного характеру); організація та забезпечення проходження медичних оглядів працівників; контроль кваліфікації та благонадійності працівників; контроль трудової (службової) дисципліни працівників митних органів; надання пільги і компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах; забезпечення доступу працівників митних органів до професійного навчання та ін. У висновках до статті узагальнюються результати дослідження.

Посилання

Малюга Л.Ю. Проблеми та напрями вдосконалення правового регулювання соціального захисту працівників митних органів в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 4. С. 45–49.

Безусий В.В. Форми соціального захисту державних службовців в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Вип. 4, Т. 2. С. 3–7.

Хоружий М.Є., Гбур З. В. Соціальний захист державного службовця. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13. С. 103–109.

Березовська-Чміль О.Б. Теоретико-методологічні основи дослідження соціального захисту. Панорама політологічних студій. 2012. Вип. 9. С. 153–157.

Клипа О.П. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту працівників Національної поліції України : дис.… канд. юрид. наук : 12.00.07. Суми, 2021. 212 с.

Гладкий В.В. Нормування трудових прав осіб з інвалідністю: перспективи використання в Україні досвіду США. Формування сучасної парадигми розвитку суспільства: колективна монографія. Харків: Новий курс, 2022. С. 172–194.

Арсентьєва О.С., Котова Л.В. Принципи трудового права України : сутність та особливості визначення. Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 3–5 травня 2017 р.). Сєвєродонецьк : СНУ, 2017. С. 96–98.

Мельник В.П., Солонинка Н.Г. Поняття і класифікація принципів трудового права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2017. Т. 1. Вип. 44. С. 134–138.

Дідур К.М., Дмитрюк С.П. Планування та фінансування заходів з охорони праці. Економіка та держава. 2022. № 3. С. 63–68.

Малюга Л.Ю. Окремі аспекти соціального захисту працівників митних органів в Україні. Правові виклики сучасності: захист прав людини в умовах пандемії: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (м. Чернівці, 22 жовтня 2021 р.). Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 164-165.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення