Стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні

Автор(и)

  • В.О. Галай доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правового регулювання економіки Державного університету економіки і технологій, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1568-5068

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.34

Ключові слова:

стратегія, реформа, реалізація, пацієнт, медичні послуги, «е-медицина», ефективне врядування

Анотація

Автором здійснено аналіз аналіз існуючої нормативно-правової бази та стану реалізації реформи у сфері охорони здоров’я в Україні за період до 2020 року, формування нових аспектів державної політики у сфері охорони здоров’я та визначення пріоритетів при розробці положень Стратегії реформування системи охорони здоров’я до 2030 року.

Встановлено, що необхідність реформування системи охорони здоров’я в Україні та пошук правових шляхів подолання проблеми надання неякісної медичної допомоги, що порушує права громадян згідно ст. 3, 48, 49 Конституції України, призвели до формування основних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я. Початком активного реформування сфери охорони здоров’я можна вважати 2014-2015 роки, коли було прийнято Програму діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», де було прописано мету державної політики у сфері охорони здоров’я та означено основні стратегічні цілі реформи.

Під час аналізу низки нормативно-правових актів, які складають основу реформування сфери охорони здоров’я встановлено, що на формування Стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні вплинули такі фактори як: необхідність визначення основних стратегічних цілей державної політики у сфері охорони здоров’я; пошук правових шляхів подолання проблеми надання неякісної медичної допомоги населенню та захист прав пацієнтів; протидія та запобігання корупції у галузі охорони здоров’я, зокрема у сфері публічних державних закупівель; створення єдиної трирівневої системи медичних закладів; регулювання фармацевтичного ринку; необхідність впровадження «е-медицини»; фінансування за системою «гроші йдуть за пацієнтом».

Автором узагальнено основні шляхи реалізації реформи системи охорони здоров’я за період до 2020 року: започаткування Програми медичних гарантій на рівні вторинної  медичної допомоги за допомогою договорів з НСЗУ; налагодження системи укладення декларацій з лікарями первинної ланки; використання програми «Доступні ліки» для пацієнтів; забезпечення роботи «eHealth» в режимі 24/7 та ін.

Доцільність законодавчого закріплення положень стратегії пов’язана з актуальністю питання реформування системи охорони здоров’я в Україні. Констатовано, що передбачені заходи з розробки і прийняття Стратегії розвитку системи охорони здоров’я не було проведено у намічені строки через низку факторів, зокрема ускладнені ситуацією з пандемією COVID-19.

Визначено, що серед пріоритетів та очікувань від реформування системи охорони здоров’я завдяки практичному впровадженню положень «Стратегії-2030» є наступні: пацієнтоориєнтованість (пріоритет прав пацієнта, підвищений рівень життя, зменшення власних витрат пацієнта на медицину); доступність і якість медичних послуг (запровдження принципу безпеки медичних послуг, системи контролю за якістю, максимальне охоплення медичними послугами, удосконалення законодавства у сфері  обігу лікарських засобів); оптимізація структури медичних закладів та захисту персоналу (розробленням правил поведінки працівників сфери охорони здоров’я, запровадження нової моделі інтернатури і лікарської резидентури).

Посилання

Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України : Постанова Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII. Офіційний вісник України. 2014. № 102. ст. 3005.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015. Офіційний вісник України. 2015. № 4. ст. 67.

Стартувала загальнодержавна програма «Здоров’я-2020: український вимір». URL: https://med.oits.pro/2017/10/19/startuvala-zagalnoderzhavna-program/

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років. 41 с. URL: https://uoz.cn.ua/strategiya.pdf

Про організацію роботи стратегічної дорадчої групи з питань реформування системи охорони здоров’я України: Наказ МОЗ України від 24.07.2014 р. № 522. URL: https://www.apteka.ua/article/303641

Лопушняк Г.С., Іваненко Є.О. Реформування системи охорони здоров’я в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». 2017. С.61-79. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/84323532.pdf

Медична реформа. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya

Кривошеєв Д. Стратегія охорони здоров’я 2030 дозволить громадянам отримувати якісні безкоштовні медпослуги по всій Україні. URL: https://rpr.org.ua/news/stratehiia-okhorony-zdorov-ia-2030-dozvolyt-hromadianam-otrymuvaty-iakisni-bezkoshtovni-medposluhy-po-vsiy-ukraini-kerivnytsia-dyrektoratu-moz/

Проект Закону України «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року» № 9015 від 07.08.2018. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508

Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Проект Закону про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508

Висновок на проект Закону України «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року» URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/XH6YF00A?an=57

Стратегічний план розвитку системи охорони здоров’я населення до 2030 року буде затверджений цьогоріч. 2021 р. URL: http://khocz.com.ua/strategichnij-plan-rozvitku-sistemi-ohoroni-zdorov-ja-naselennja-do-2030-roku-bude-zatverdzhenij-cogorich/

Центр долучився до обговорення проекту нової Стратегії розвитку системи охорони здоров’я України. Державний експертний центр МОЗ України. URL: https://www.dec.gov.ua/news/czentr-doluchyvsya-do-obgovorennya-proektu-novoyi-strategiyi-rozvytku-systemy-ohorony-zdorovya-ukrayiny/

Стратегія розвитку охорони здоров’я до 2030 р.: очікування та пріоритети. 19 Січня 2022 року. URL: https://www.apteka.ua/article/625280

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право