Деякі питання норматив- ноправового забезпечення адміністративного захисту сфери паливно-енергетичного комплексу

Автор(и)

  • А.Ю. Демченко аспірант кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.36

Ключові слова:

правове регулювання, адміністративний захист, суб’єкт публічної адміністрації, компетенція, паливно-енергетичний комплекс

Анотація

Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення адміністративного захисту сфери паливно-енергетичного комплексу. Визначено, що адміністративний захист паливно-енергетичного комплексу – це
організаційно-правова діяльність органів публічної адміністрації, яка здійснюється для забезпечення належного функціонування електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, торфодобувного, нафто-
газового та нафтогазопереробного комплексів за допомогою нормативно визначених правових засобів.
Встановлено, що нормативно-правове забезпечення відображається у сукупності нормативно-правових актів різної юридичної сили, положення яких регулюють сферу адміністративного захисту паливно-енергетичного комплексу. Зазначено, що охоплення усього масиву нормативно-правових актів з визначеного напряму ускладнено через їх об’ємні кількісні параметри. Проведено градацію нормативно-правових актів залежно від предмету їх впливу на змістовні характеристики адміністративного захисту сфери паливно-енергетичного комплексу шляхом виокремлення: 1)нормативно-правових актів, що стосуються порядку функціонування суспільних відносин, пов’язаних з паливно-енергетичним комплексом; 2)нормативно-правових актів, якими визначено суб’єктів публічної адміністрації та їх повноваження щодо впорядкування суспільних відносин, пов’язаних з паливно-енергетичним комплексом; 3)нормативно-правових актів, якими визначено порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення, пов’язані з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу.
Виявлено специфіку функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період, що охоплює час впровадження воєнного стану. До переліку суб’єктів публічної адміністрації, які уповноважені на впорядкування
суспільних відносин, пов’язаних з паливно-енергетичним комплексом, передусім відносено органи виконавчої влади: Кабінет Міністрів України, Міністерство енергетики України, Державну інспекцію енергетичного нагляду України, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Посилання

Про схвалення Стратегії енергетичної безпеки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 4.08.2021 р. № 907-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Тресков А.В. Теоретичні засади державного регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу в контексті забезпечення енергетичної безпеки. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2017. Вип. 1 (6). С. 375–381.

Кожура Л.О. Адміністративно-правивий захист та охорона: поняття та співвідношення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 35. С. 119–122.

Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 р. № 1089-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n1784 (дата звернення: 20.11.2022 р.)/

Про енергетичну ефективність: Закон України від 12.10.2021 р. № 1818-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#n2 (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про нафту і газ: Закон України від 12.07.2001 р. № 2665-III. URL: https://z a k o n . ra d a . g o v. u a / l a w s / s h o w / 2 6 6 5 -

#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період: Закон України від 02.11.2006 р. № 307-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про забезпечення прозорості у видобувних галузях: Закон України від 19.09.2018 р. № 2545-VIII. URL: https://z a k o n . ra d a . g o v. u a / l a w s / s h o w / 2 5 4 5 -19#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Деякі питання забезпечення прозорості у видобувних галузях: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. № 858. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2020-%D0%BF#n10 (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 209. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про схвалення Концепції розвитку газовидобувної галузі України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1079-р. URL: https://z a k o n . ra d a . g o v. u a / l a w s / s h o w / 1 0 7 9 -2016-%D1%80#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про затвердження Положення про функціональну підсистему безпеки нафтогазового комплексу Міненерговугілля

України єдиної державної системи цивільного захисту: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11.09.2015 р. № 589. URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0589732-15#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про затвердження Правил визначення максимально дозволеного навантаження на високопродуктивний очисний вибій з

урахуванням фактичного метановиділення і досягнутої ефективності дегазації: наказ Міністерства енергетики України від 12.09.2022 р. № 310. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1125-22#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про затвердження Порядку реалізації видів санкцій та моніторингу їхньої ефективності у Міністерстві енергетики

України: наказ Міністерства енергетики України від 30.09.2022 р. № 344. URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0344922-22#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про Порядок організації проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики України: наказ Міністерства енергетики України від 19.04.2021 р. № 66. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0066922-21#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Положення про Міністерство енергетики: Постанова Кабінету України від 17.06.2020 р. № 507. URL: https://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/507-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018

р. № 77. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Закон

України від 22.09.2016 р. № 1540-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.)

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 20.11.2022 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право