Специфіка підстав та процедур прийняття, зміни та припинення чинності рішень митних органів за законодавством Казахстану

Автор(и)

  • О.Ю. Дрофіч здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу Інституту права Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1339-3491

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.37

Ключові слова:

порядок визначення митної вартості, запобігання надмірному формалізму під час прийняття рішень митними органами, попередні рішення митних органів, процедури оскарження рішень митних органів

Анотація

Дослідивши казахстанський досвід правового регулювання питань прийняття, зміни та припинення чинності рішень митних органів, автор дійшов висновку про те, що специфічність регулювання матеріально-правових та процедурних аспектів, пов’язаних з рішеннями митних органів, за законодавством Казахстану у його зіставленні із законодавством України, виражається у таких основоположних засадах та регуляторних й правозастосовних практиках: 1) можливість приймати попередні рішення щодо класифікації та походження товарів, а також щодо застосування методів визначення
митної вартості товарів з конкретизацію на підзаконному нормативно-правовому рівні кола зовнішньоекономічних договорів та операцій, вартість яких може засвідчуватись або коригуватись митними органами заздалегідь; 2)прагнення досягти максимального сприяння зовнішньоекономічній діяльності (зокрема, усуваючи надмірний формалізм при оцінці документів щодо товарів та шляхом справедливого урахування індивідуального становища підприємств та фізичних осіб) з належним забезпеченням виконання митними органами безпекових та фіскальних цілей; 3) високий ступінь регламентації збирання та дослідження доказів митними органами у рамках процедури адміністративного оскарження, що включає, насамперед, направлення ними запитів щодо інформації та документів, необхідних для прийняття законного та обґрунтованого рішення за підсумками процедури оскарження, а також призначення позапланової виїзної перевірки для з’ясування достовірності документів, які особи не подали під час здійснення щодо них заходів митного контролю, але подали під час адміністративного оскарження відповідних рішень; 4) неприйнятність доказів, які без поважних причин не бути подані суб’єктом господарювання або фізичною особою під час здійснення заходів митного контролю та адміністративного оскарження; 5) урахування рекомендацій та роз’яснень, які даються Всесвітньою митною організацією, під час тлумачення положень митного законодавства.

Посилання

Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» от 26 декабря 2017 года № 123-VI. Дата обновления: 18 ноября 2022 года. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39082703&pos=4;-106#pos=4;-106.

О некоторых вопросах принятия предварительных решений по вопросам применения методов определения таможенной

стоимости ввозимых товаров : Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 514. Дата обновления: 9 августа 2021 года. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39924040.

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 7 «О некоторых вопросах

применения судами таможенного законодательства». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P190000007S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право