Загальнотеоретичні особливості правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Автор(и)

  • В.В. Завальний магістр права, помічник ректора Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.38

Ключові слова:

внутрішньо переміщена особа, війна, біженець, права дитини, збройний конфлікт, соціально-правовий захист, психологічно-правова допомога

Анотація

Стаття присвячена поглибленню дослідження проблем загальнотеоретичних особливостей правового статусу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні під час війни як в найгостріший період суспільно-правової аномії, коли усі громадяни держави зазнають негативного впливу воєнних дій.

З’ясовано, що важливим аспектом є надання ВПО психологічної допомоги, що дозволяє людям, котрі потрапили у складні життєві умови емоційно і психологічно стабілізувати свій стан і, як наслідок, уникати певних неправомірних дій самим та не стати об’єктом злочинних посягань правопорушників. ВПО наділені усіма правами громадян України та певними правами які передбачає їх статус. Процедура реалізації громадянами прав за межами свого постійного проживання може ускладнюватися через відсутність у ВПО певних документів, їх втрату, або ж незнання своїх прав у статусі ВПО.

Наголошено на проблемах дотримання прав дітей, що стали внутрішньо переміщеними особами. В Україні дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, надається державна цільова підтримка. Поряд з вирішенням матеріально-побутових аспектів життєдіяльності також необхідно попереджати прояви неправомірної поведінки серед дітей, булінгу тощо. Профілактична робота органів ювенальної превенції разом з психологічними службами повинна бути спрямована на інтеграцію неповнолітнього у нове середовище на принципах правомірності і дотримання прав дитини.

Зазначено, що важливим аспектом є надання ВПО безоплатної правової допомоги. В містах, що приймають основну кількість ВПО вже у приміщеннях залізничних вокзалів можна отримати кваліфіковану правничу допомогу щодо основних питань процедури реєстрації, тимчасового поселення, харчування, медичної та соціальної допомоги. Важливою є суспільна солідарність і взаємодія усіх громадян.

Держава повинна проявляти максимальну підтримку зазначеній категорії громадян, щоб не допустити порушення їх прав і свобод, проявів неправомірної поведінки цих осіб і щодо них, а також, з метою уникнення масового біженства українців через недосконалу систему забезпечення основних прав ВПО відповідними службами і владними структурами.

Посилання

Верховна Рада України. Законодавство України. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 1, ст. 1). Зі змінами і доповненнями. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text.

UNHCR Агентство ООН у справах біженців. Біженці та шукачі притулку. https://w w w. u n h c r. o r g / u a / r e f u g e e s - a s y l u m -seekers_ua.

Профспілка працівників науки і освіти України. Однакові права для всіх внутрішньо переміщених осіб: законодавчі зміни. https://pon.org.ua/novyny/9666-odnakovi-prava-dlia-vsikh-vnutrishnoperemishchenykh-osib-zakonodavchizminy.html.

Верховна Рада України. Законодавство України. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо приведення окремих його положень у відповідність до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2022, № 2417-IX).https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2417-20#Text.

Довідково-інформаційна платформи правових консультацій. Державна цільова підтримка дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи. https://wiki.legalaid.gov.ua/index.hp/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8.

Урядовий портал. Діти захисників та ВПО з громад, де ведуться бойові дії, зможуть продовжити навчання на бюджеті. https://www.kmu.gov.ua/news/premiermi n i s t r - d i t y - z a k h y s n y k i v - t a - v p o - z -hromad-de-vedutsia-boiovi-diizmozhutprodovzhyty-navchannia-na-biudzheti.

Кабінет Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» від 14 жовтня 2022 р. №1168. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1168-2022-%D0%BF#Text.

Кабінет Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» від 19 серпня 2022 р. № 923. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/923-2022-%D0%BF#Text.

Грицай І.О. Конспект лекцій з дисципліни «Міграційне право» https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/1108/3.1.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право