Імплементація європейського законодавства у сфері управління безпекою автомобільних доріг в Україні

Автор(и)

  • Я.В. Лазур доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7520-7167
  • Т.О. Карабін доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6538-5269

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.41

Ключові слова:

безпека дорожнього руху, безпека дорожньої інфраструктури, управління безпекою автомобільних доріг, світовий досвід, Європейський Союз, правове регулювання, дорожньо-транспортна пригода, аудит безпеки автомобільних доріг, перевірка безпеки автомобільних доріг, аварійно-небезпечна ділянка

Анотація

У статті досліджено імплементацію європейського законодавства у сфері управління безпекою автомобільних доріг в Україні. Авторами було поставлено завдання дослідити відповідність положень права ЄС та українського законодавства, що стосується управління безпекою автомобільних доріг, аудиту та оцінювання, інспектування дорожньої безпеки.
Встановлено, що управління безпекою автомобільних доріг передбачає 1) проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, 2) здійснення перевірок безпеки автомобільних доріг та 3) виявлення аварійно-небезпечних місць та місць
концентрації дорожньо-транспортних пригод та ліквідації їх причин. Зроблено висновок, що завершення імплементації положень даної Директиви 2008/96/ЄС у національне законодавство було завершено тільки у 2022 році із прийняттям Порядку виявлення аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, затвердженим Наказом Міністерства інфраструктури України від 12.08.2022 року № 598. Разом із тим, стверджувати про
завершення формування нормативно-правової основи у відповідній сфері ще передчасно, оскільки є ряд питань, ще не до кінця врегульованих або спірних. Зокрема, не врегульовано процедуру реалізації плану заходів щодо удосконалення умов та організації дорожнього руху, досить значним є проміжок часу (3 роки) для проведення перевірок безпеки, звіт аудиту безпеки автомобільної дороги є обов’язковим для розгляду організацією, що здійснює проєктування, будівництво та експлуатацію об’єкта аудиту, однак, процедура відображення результатів такого розгляду так само не врегульована. Тому передбачається, що удосконалення законодавства у напрямку імплементації вимог аcquis communautaire буде напрацьовуватися у процесі правозастосування та проведення відбудови автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури України у повоєнний час.

Посилання

Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road infrastructure safety management

(Директива 2008/96/ЄС від 19 листопада 2008 року «Про управління безпекою дорожньої інфраструктури»). URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0096.

Бондар Т.В., Бородіна Н.А., Пина О.Г. Аудит безпеки автомобільних доріг. Дороги і мости. 2018. Вип. 18. С. 171–181.

Бортник, Н.П., Єсімов, С.С. (2015). Окремі аспекти адміністративно-правового регулювання у сфері автомобільних доріг загального користування. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2015. № 813. С. 3–9.

Карабін Т. Дорожнє право. У: Особливе адміністративне право / за ред. Б. Візера, Я. Лазура, Т. Карабін, О. Білаша. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 464 с.

Краснюк В. Актуальність впровадження європейського досвіду управління безпекою автомобільних доріг в системі ублічного управління України. Наукові перспективи. 2021. № 12 (18). С. 63–77

Назарова К.О., Микитюк І.С., Гоцуляк В.Д. Аудит безпеки руху як імператив глобалізаційних процесів та ефективного державного менеджменту. Бізнес і Форум. 2020. № 6. С. 235–244

Практичний посібник для аудиторів та інспекторів безпеки автомобільних доріг. Спеціальне видання посібника. д-р Деян

Йованов. Белград: Центр автотранспорту. URL: https://www.roadsafetyfacility.org/ai_file_subscribe/file/721.

Притоманов, В., Мельник, З., Шляхетко, А. Зелена книга «Будівництво та ремонт автомобільних доріг». Офіс ефективного регулювання. URL: https://www.slideshare.net/BRDO/ss-204059248.

Щербаченко К. Безпека дорожнього руху в Україні: перемоги та нові виклики в умовах війни. URL: https://cedem.org.ua/news/bezpeka-dorozhnogo-ruhu-v-ukrayini/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право