Інформаційна безпека від загроз транснаціональної організованої злочинності

Автор(и)

  • Н.В. Шульженко кандидат юридичних наук, доцентка, старша наукова дослідниця відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України; асистентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9961-7574

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.55

Ключові слова:

інформаційна безпека, національна безпека, транснаціональна організована злочинність, організована злочинність, злочинні об’єднання

Анотація

Статтю присвячену дослідженню інформаційної безпеки від загроз транснаціональної організованої злочинності. Організована злочинність становить потенційну та основну загрозу національній безпеці нашої держави. Актуальність теми дослідження визначається тим, що транснаціональна організована злочинність є не лише потенційною, а й реальною загрозою національній безпеці, державному суверенітетові, забезпеченню прав та свобод людини та громадянина. Транснаціональна злочинність є явищем, яке не тільки не обмежується кордонами однієї держави, а й впливає на глобальну безпеку людства.

Транснаціональна організована злочинність становить значну проблему для розвитку України як демократичної, соціальної і правової держави з незворотністю європейського та євроатлантичного курсу України. При цьому питання про вчинення кримінальним правопорушень організованою злочинністю належить до числа найбільш складних і проблемних як у теорії кримінального права, так і в судово-слідчій практиці.

Звернено увагу на те, що починаючи з повномасштабного вторгнення Російської Федерації питання забезпечення інформаційної безпеки, як складової національної безпеки, набули нового змісту, а тому потребують дослідження та вирішення.

У статті акцентовано увагу на питаннях законодавчого закріплення понять «інформаційна безпека», «національна безпека», «транснаціональна організована безпека». Проаналізовано основні положення нормативно-правових актів, що закріплюють ці поняття, а також визначено загрози національній безпеці та проблеми організованої злочинності.

Проаналізовано Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, 15 листопада 2000 р., затверджену резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї щодо закріплення поняття «транснаціональна організована злочинність», «злочин, що носить транснаціональний характер».

Посилання

Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію воєнної безпеки України», затвердженої Указом Президента від 25 березня 2021 р. № 121/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n15

Стратегією боротьби з організованою злочинністю від 16 вересня 2020 р. № 1126-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-р#Text

Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію національної безпеки України», затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n12

Данильян О.Г. Національна безпека України : структура та напрямки реалізації : навчальний посібник / О. Данильян, О. Дзьобань, М. Панов. Х. : Фоліо, 2002. 285 с.

Довгань О.Д., Ткачук Т.Ю. Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри. Інформація і право. № 1(24), 2018. С. 89-103

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Joanie Chung Yin Yeung. Organised crime as a threat to national security: An analysis https://www.researchgate.net/publication/316147387_Organised_crime_as_a_threat_to_national_security_an_analysis_of_the_'Crime-Terror'_nexus

Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, затверджену резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї 15 листопада 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text

Є.Д. Скулиш, В.О. Глушков Поняття транснаціональної організованої злочинності та її співвідношення з тероризмом. Право і суспільство. № 2, 2012. С. 190-194

Леган І. М. Теоретико-правові засади міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. автор.дис. доктора наук. 12.00.08 кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Ірпінь. 2021. С. 1-38

Вербенський М.Г. Транснаціональна злочинність: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання. Автореф. Дис. доктора наук. 12.00.08 кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Дніпропетровськ, 2010. 41 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право