До питання про професійну етику адвокатів: американська модель

Автор(и)

  • В.В. Берч кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.71

Ключові слова:

адвокат, адвокатура, стандарт, правило, етика, поведінка, правова держава, \, громадянське суспільство

Анотація

Адвокат – це фахівець, який не тільки має вищу юридичну освіту, а юрист, який покликаний виконувати завдання із провадження правової допомоги суспільству в усіх сферах його життєдіяльності. Сутність, зміст і спрямованість діяльності адвоката визначаються його головною метою – захистом прав, свобод і законних інтересів особи, суспільства та його інститутів (у тому числі держави) за допомогою інструментів провадження ефективної, компетентної та якісної правової допомоги.
Етика та професійна відповідальність є ключовими основами професії адвоката. Бути адвокатом означає дотримуватися вищих стандартів. Представники громадськості повинні вірити, що юристи вирішуватимуть свою справу з найвищим рівнем кваліфікації та з найвищим рівнем уваги до етичних принципів. Юридична етика являє собою комплекс правил професійної поведінки практикуючих адвокатів. Дані правила зосереджують в собі регулювання поведінки адвокатів щодо всіх аспектів юридичної практики, включаючи відносини з клієнтами, судом та третіми особами. Цілі та законна
мета даних правил полягають у забезпеченні чесності адвокатської професії та визначенні обов’язків адвоката як представника клієнта, як посадової особи правової системи та як громадянина, що несе особливу відповідальність
за якість правосуддя.
Стандарти та вимоги юридичної етики випливають із поєднання законодавчих положень і норм, які широко поширені в юридичній професії. Відтак, серед джерел юридичної етики виокремлюють Типові правила професійної поведінки Американської асоціації юристів, директиви судів штатів, інструкції асоціацій адвокатів штату та думки експертів з етики.
Незважаючи на те, що серед держав існує широка одноманітність щодо юридичної етики, особливості правил професійної поведінки визначаються кожною юрисдикцією окремо.
Дослідження питання врегулювання етичної поведінки адвокатів у розрізі американського законодавства є ціннісним та актуальним для правової науки конституційного права України та проведення подальших порівняльно-правових характеристик із провадження діяльності висококомпетентними, професійними та справедливими адвокатами.

Посилання

IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession. URL: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/IBA_

International_Principles_on_Conduct_for_the_legal_prof.pdf (дата звернення: 01.12.2022 р.).

Basic Principles on the Role of Lawyers, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990. URL: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx (дата звернення: 01.12.2022 р.).

American Bar Association’s Model Rules of Professional Conduct. URL: https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/ (дата звернення: 01.12.2022 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність