Формування принципів справедливості і добросовісності в римському приватному праві

Автор(и)

  • С.В. Галкевич кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2039-0942

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.61

Ключові слова:

принципи права, принцип справедливості деліктної відповідальності, принцип добросовісності деліктної відповідальності, принцип розумності деліктної відповідальності, потерпілий, деліквент, правопорушення, деліктна відповідальність

Анотація

Окрім традиційних прийомів аналогії права та аналогії закону, застосування рекомендаційних роз’яснень вищих спеціалізованих судів, у вітчизняній цивілістиці все частіше і частіше актуалізується роль принципів справедливості, добросовісності та розумності, які за своїми властивостями можуть слугувати фундаментальним, універсальним й оптимальним підґрунтям для моделювання рішення по конкретній цивільній справі.

Римське право є джерелом формування правової системи романо-германського типу, в тому числі основою зародження деліктної відповідальності. Деліктні зобов’язання для компенсації потерпілим майнових втрат, завдані вчиненим правопорушенням (делікту), найпершого виду зобов’язань з моменту їх виникнення, запровадили саме римські юристи.

Метою дослідження було здійснення ретроспективного аналізу генезису та розвитку принципів справедливості, добросовісності в римському приватному праві.

В статті здійснено ретроспективний аналіз суті деліктної відповідальності в римському праві, враховуючи періодизацію розвитку останнього: архаїчний період, республіканський період, період імперії. Встановлено, що саме в римському праві вперше можна побачити формування і застосування в правозастосовчій діяльності оціночних принципів: справедливості та добросовісності. Зауважено, що найчастіше принцип справедливості (aequitas) застосовували, коли треба було розв’язати суперечність між усталеним застосуванням права і конкретним нестандартним випадком, шляхом розумного примирення обґрунтованих протилежних інтересів в дусі цього правового інституту і вродженого почуття справедливості (aequitas naturalis).

В жодних джерелах римського права немає цілісного закріплення концепції добросовісності. Існування такого оціночного принципу підтверджується лише в правозастосовчій практиці, найчастіше при вирішенні казуальних справ. Констатовано, що в римському праві остаточно не сформовано принципу розумності в тому змістовному прояві, в якому він існує нині. Цей принцип сформувався в подальшій рецепції римського приватного права.

Посилання

Габаковська Х. Характерні особливості впливу римського права на правові системи Західної Європи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. 2016. № 855. С. 136–141.

Гринько С. Д. Формування концепції деліктних зобов’язань у праві Стародавнього Риму. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2015. Вип. 34. С. 75–81.

Олійник О. С. Особливості реалізації принципів добросовісності, розумності та справедливості в римському приватному праві. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2018. Вип. 48. С. 224-235. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2018_48_24.

Основи римського приватного права : підручник / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Х. : Право, 2008. 224 с.

Пастушок Г. І. Значення основоположних цінностей римського права для формування правової традиції Європейського Союзу. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2016. Вип. 8. С. 32–38.

Вовк В. М. Римське право і сучасне європейське право. Порівняльно-правові дослідження. 2009. № 2. С. 14–20.

Федущак-Паславська Г. Іnterpretatio у діяльності римських юристів. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Вип. 63. С. 46–54.

Федущак-Паславська Г. М. Аксіолоічна роль AEQUITAS ТА IUS NATURALE у правовій системі давнього Риму. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. 2012. С.58–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права