Правове регулювання спорту в Україні: глобалізаційні виклики

Автор(и)

  • І.М. Жаровська доктор юридичних наук, професор кафедри теорії права та конституціоналізму Національного університету «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-3821-8120

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.67

Ключові слова:

спорт, правове регулювання, глобалізоване суспільство, кіберспорт, соматичне право

Анотація

Статтю присвячено аналізу глобалізаційних викликів у сфері правового регулювання спорту в Україні. Правове регулювання у сфері спорту має комплексний характер і стосується багатьох комплексних аспектів, видозмінюється та удосконалюється відповідно до інформаційного середовища та глобальних викликів сучасності. Констатовано, що спорт є унікальним явищем, що потребує дворівневого правового регулювання: національного і глобального.
Міжнародне спортивне право може застосовуватися національними органами, федераціями і судами. Правове регулювання національних і міжнародних спортивних змагань стало надзвичайно складним і вступило в нову еру, яка
створює сприятливий ґрунт для створення та розвитку ширшої правової юриспруденції з потенційно широким впливом і застосуванням.
Спортивне право, що розвивається, має значний вплив на розвиток міжнародного та національного законодавства, формує сукупність матеріально-правової доктрини, яка дозріла для аналізу з точки зору порівняльного права,
і має важливі наслідки для глобального вирішення спорів.
Доведено, що фізична активність і спорт мають важливе значення для покращення здоров’я та добробуту для досягнення Цілей сталого розвитку. Виокремлено три ключові аспекти глобальних викликів у сфері правового регулювання спорту: трансформація юридичного розуміння спортивного права, що відбувається у зв’язку з появою нових видів спортивної діяльності, яку необхідно нормативно унормовувати; стрімка комерціалізація спорту загрожує перешкодою первинній меті спортивної діяльності, тому спортивний сектор розробляє правила, які намагаються підтримувати конкурентний баланс між учасниками; формування соматичних прав людини в комплексну галузь, що зумовлює зміну ідеології, де тіло людини є аксіологічним надбанням і зовнішні чинники, включаючи правову політику держави повинні ставитися до тілесних прав з гідністю.

Посилання

Wagner M.G. On the scientific relevance of eSports. 2006 URL: https://www.researchgate.net/publication/220968200_On_the_Scientific_Relevance_of_eSports

Rosell M. eSport gaming: the rise of a new sports practice. Sport Ethics Philos. 2017. Vоl. 11(4):464–476. https://doi.org/10.1080/17511321.2017.1318947.

Abanazir C. E-sport and the EU: the view from the English Bridge Union. Int Sports Law J, 2019, 18, 102–113 https://doi.org/10.1007/s40318-018-0139-6.

Parrish R. The politics of sports regulation in the European Union, Journal of European Public Policy, 2003. Vоl.10:2 P. 246-

, https://doi.org/ 10.1080/1350176032000059026.

The Convention on the Manipulation of Sports Competitions (the Macolin Convention) CETS N°215 URL: https://www.coe.

int/en/web/sport/macolin.

Flórez DA. International Case Studies of Smart Cities. Medellin, Colombia; 2016. doi:10.18235/0000406.

Турянський Ю.І. Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження. Автореф. Дис. на здобуття наук. ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Львів, 2020. 41 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права