Міжнародний досвід правового регулювання праці неповнолітніх осіб та можливість його імплементації в трудове законодавство України

Автор(и)

  • О.І. Кисельова доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5625-0952
  • Т.В. Шлапко кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1619-3831
  • Г.С. Зінченко студентка ІV курсу бакалаврату Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.29

Ключові слова:

неповнолітня особа, праця неповнолітніх осіб, міжнародний досвід, реалізація права на працю, умови праці, легка робота, мінімальний вік прийняття на роботу, відповідальність за порушення трудових прав неповнолітніх осіб

Анотація

У статті розглянуто міжнародний досвід правого регулювання праці неповнолітніх осіб та визначені перспективні напрями удосконалення чинного трудового законодавства України у сфері праці неповнолітніх осіб. Зокрема, авторами було досліджено трудове законодавство Латвійської, Литовської, Словацької, Естонської Республік, Великобританії та провінцій Канади (Альберта і Манітоба).

Як відомо, регулювання праці неповнолітніх осіб має певні особливості як в Україні, так і в інших країнах, зважаючи на їх фізіологічні особливості та брак досвіду. З огляду на це, було розглянуто мінімальний вік прийняття на роботу, небезпечні та заборонені види робіт, тривалість робочого часу, оплата праці, вихідні дні та відпустки, види робіт, які дозволяються неповнолітнім особам (легкі види робіт), та відповідальність за порушення вимог трудового законодавства щодо прийняття на роботу та особливостей забезпечення трудової діяльності неповнолітніх осіб.

На основі проведеного дослідження було виявлено, що чинне трудове законодавство України потребує вдосконалення щодо регулювання праці неповнолітніх осіб у контексті суспільних змін. Так, недостатньо чітко регламентовано види діяльності, де дозволяється використовувати працю неповнолітніх, відсутнє визначення самого терміну «легка робота для неповнолітніх», не врегульована можливість праці осіб молодше 14 років та недосконало визначена юридична відповідальність роботодавців за порушення вимог щодо прийняття на роботу та особливостей праці неповнолітніх. Загалом, чинний КЗпП України включає положення щодо регулювання праці неповнолітніх, які відповідають нормам, прийнятим в інших країнах. Також авторами були напрацьовані напрями удосконалення чинного трудового законодавства України щодо праці неповнолітніх осіб, які у перспективі мають захистити неповнолітніх осіб від ігнорування роботодавцями закріплених вимог щодо прийняття на роботу та особливостей праці такої категорії осіб та вберегти від подальших правопорушень трудового законодавства, а також допомогти реалізувати право на працю осіб молодше 14 років, які прагнуть заробляти самостійно у певних сферах діяльності.

Посилання

Labor Code of Latvia / NATLEX: website. URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/41290/64964/E94LVA01.htm (дата звернення: 18.11.2022).

Кодекс законів про працю: Закон України від 23 липня 1996 р. № 322-08. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 18.11.2022).

Labor Code of Republic of Lithuania: Law No IX-926 of 4 June 2002. URL: https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2295/Labour (дата звернення: 18.11.2022).

Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх: наказ МОЗ від 31 березня 1994 р. № 46. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94#Text (дата звернення: 20.11.2022).

Labor Code of Slovak Republic – Slovakia. Collection of Laws. Years 2001–2012. URL: https://www.employment.gov.sk/files/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/zakonnik-prace/zakonnik-prace-anglicka-verzia-labour-code-full-wording-2012.pdf (дата звернення: 20.11.2022).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20010405#Text (дата звернення: 20.11.2022).

Children and Young Persons Act 1933 / Legislation.gov.uk. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/23-24/12/2021-07-29 (дата звернення: 20.11.2022).

Employment Contracts Act / Riigi Teataja. URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013061/consolide (дата звернення: 20.11.2022).

Canada Labour Code / Justice Laws Website. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/l-2/ (дата звернення: 24.11.2022).

Summary of Provincial Laws Governing Youth Employment. April 2014. URL: https://www.lawnow.org/wp-content/uploads/2014/04/Provincial-Youth-Employment-Laws-Chart.pdf (дата звернення: 25.11.2022).

The Polish Labour Code of 26 June 1974 / International Labour Organization. URL: https://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=45181 (дата звернення: 25.11.2022).

Regulation of the Council of Ministers of 24 August 2004 Concerning the List of Work Forbidden to Juveniles and Conditions of Engaging Them To Do Some Jobs / International Labour Organization. URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=79086 (дата звернення: 25.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення