Обласна земська переселенська організація: причини створення та основні наслідки діяльності (1908–1918 рр.)

Автор(и)

  • Д.А. Селіхов доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2180-1010

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.6

Ключові слова:

аграрна міграція українців, земство, переселенське бюро, Обласна земська переселенська організація

Анотація

Стаття присвячена аграрним міграціям українців, викликаним аграрною кризою наприкінці ХІХ ст., аграрною політикою, яку з квітня 1906 р. в Російській імперії було доручено реалізовувати новому прем’єр-міністру П. Столипіну. Місцева адміністрація та органи самоврядування українських губерній Наддніпрянщини задля запобігання соціальним конфліктам запропонували його урядові свою допомогу в організації масових переселень із європейської частини імперії на територію східних окраїн імперії, зокрема до Сибіру, Далекого Сходу і степи Центральної Азії.
В ній здійснюється огляд діяльності у справі селянських переселень з Полтавської та інших губерній Наддніпрянщини Обласної земської переселенської організації. Звертається увага на те, що поруч зі створеною в червні 1908 р. Обласною земською переселенською організацією переселенським питанням, по-суті, займатися ще декілька незалежних один від одного органів, як то: селянські установи в особі земельних начальників; землевпорядкувальні комісії; земство. Обласна земська переселенська організації у 1911 p. була перейменована у Південно-російську обласну земську переселенську організацію. Надається оцінка переселенській політиці земців як невтішній, хоча б тому, що адміністративної влади вони не мали, виступаючи, як правило, у ролі прохачів. В разі земства від участі в організації масових переселень українців ситуація у цій сфері була б ще гіршою, що дає підстави для позитивної оцінки прагнення земств, що входили до складу Обласної земської переселенської організації, надати допомогу, так і у дорозі та, особливо, в колонізаційних районах.
Наголошується на надто високій ціні, яку заплатили за освоєння нових земель українські на початку ХХ ст., адже вона виявилася подібною до ціни індустріалізації СРСР у 30-х роках ХХ ст., що супроводжувалась мільйонами жертвами.

Посилання

Козаченко А.І. Участь Полтавського земства у організації переселенського руху наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Актуальні проблеми правознавства: питання історії, теорії та практики: зб. матеріалів V Міжвуз. наук. конф. за результатами роботи у 2010/2011 навч. році, 27-28 квіт. 2011 р. / Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», Полтавський юридичний інститут. Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2011. С. 19–21.

ПСЗИ. Собр. 3-е. Т ХХVІ. СПб., 1909. 1141 с.

Російський державний історичний архів. Ф. 391. Оп. 2. Спр. 1546. «О порядке применения закона 6 июня 1904 года при возобновлении переселенческого движения в 1906 г». 68 арк.

Російський державний історичний архів. Ф. 391. Оп. 3. Спр. 578. «Об организации первого обласного съезда в Харькове» 16 арк.

Російський державний історичний архів. Ф. 391. Оп. 3. Спр. 1002. «О привлечении земских учреждений к участию в переселенческом деле» 377 арк.

Журнал первого съезда обласной земской переселенческой организации 9-11 июня 1908 года Полтава: Типо-литогр. И.А. Дохмана, 1908. 76 с.

Журнал V очередного совещания уполномоченных Южно-русской областной земской переселенческой организации 11-12 ноября 1911 года. Полтава: Типо-литогр. «Дохман», 1911. 247 с.

Якименко М.А. Переселенський рух у Наддніпрянській Україні в роки столипінської реформи (1906–1913 рр.): Монографія Полтава: РВВ ПДАА, 2009. 148 с.

Державний архів Київської області. Ф. 4. Оп. 133. Спр. 161: «По разным вопросам». 424 арк.

Журнал Полтавского губернского присутствия № 3. Полтава: Электр. Типо-литогр. Д. Подземского, 1909. 30 с.

Краткий отчет о деятельности агента по передвижению Н.Н. Здорова-Ведрова за 1910 год. Известия областной земской переселенческой организации. 1911. № 43. С. 30–35.

Косменко-Загорский В.П. О переселении в Кулундинскую степь Барнаульского уезда Томской губернии. Чернигов: Типо-литогр. Я. Шмидта, 1909. 37 с.

Курковский М.А. Положение самовольцев а Заподной Сибири. Известия областной земской переселенческой организации. 1911. № 45. С. 59–65.

Невская звезда. 1912. 3 июня.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень