Забезпечення свободи підприємницької діяльності, не забороненої законом: до питання про права військовослужбовців та обов’язок держави

Автор(и)

  • Л.П. Медвідь кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення Національного університету оборони України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0035-9748

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.14

Ключові слова:

конституційний обов’язок держави, свобода підприємництва, економічні права військовослужбовців, гарантії свободи підприємництва

Анотація

У статті здійснено предметний аналіз національного і зарубіжного законодавства щодо зайняття підприємницькою діяльністю військовослужбовцями. З’ясовано, що Україна в категоричній формі обмежує право військовослужбовців на зайняття ними підприємницькою діяльністю, натомість досвід зарубіжних країн (США, ФРН, Польща, Франція) вказує на допустимість поєднання особою правового статусу військовослужбовця і зайняття ним підприємницькою діяльністю за умови дотримання вимог законодавства.
Констатовано, що національне законодавство, унормовуючи обмеження для військовослужбовців щодо заняття ними підприємницькою діяльністю, забороняє військовослужбовцям займатися «іншою оплачуваною діяльністю», проте не вказує, про яку саме діяльність йдеться. Обґрунтована необхідність доповнення Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» статтею 9-2 «Щодо зайняття військовослужбовцями іншою оплачуваною діяльністю», в якій необхідно вказати, що військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань можуть займатися: а) викладацькою, науковою і творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою зі спорту на умовах, визначених законодавством; б) іншою оплачуваною діяльністю на умовах трудового договору з письмового дозволу командира за умови, що така діяльність не буде негативно впливати на виконання службових обов’язків та не буде перевищувати двадцяти годин на тиждень.
Зроблено висновок, що Україна з метою належного матеріального забезпечення військовослужбовців зобов’язана надати право військовослужбовцям займатися певними видами підприємницької діяльності, тому що сучасні технології дозволяють займатися підприємництвом навіть дистанційно, або встановити таке грошове забезпечення, яке має бути належним не тільки у період правового режиму воєнного стану, а й мирного часу. Запропоновано доповнити Закон України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» статтею 9-2 «Щодо зайняття військовослужбовцями іншою оплачуваною діяльністю», в якій визначено перелік інших видів діяльності, якими можуть займатися військовослужбовці з письмового дозволу командира за умови, що така діяльність не буде негативно впливати на виконання службових обов’язків.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/showText (дата звернення: 13.06.2023).

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (дата звернення: 13.06.2023).

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700- VII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700Text (дата звернення: 13.06.2023).

Мгимов Ю. Социально-правовой статус военнослужащих США. Зарубежное военное обозрение. 1992. № 6. С. 11–14 (дата звернення: 13.06.2023).

Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten: 19 März 1956. Bundesgesetzblatt (BGBl)1, 1482 s.

Code de la défense. Parties législative et réglementaire. Textes mis à jour au 25 mars 2015. Administration. Défense, sécurité. 2015. 632 p.

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r. URL: http://http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001414 (дата звернення: 13.06.2023).

Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 груд. 1991 р. № 2011- XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 (дата звернення: 13.06.2023).

Военнослужащие в армиях зарубежных стран. Соединенные Штаты Америки. URL: http://mybiblioteka.su/4-92007.html (дата звернення: 13.06.2023).

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България. В сила от 12 Travnia 2009 Roku. URL: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135631954 (дата звернення: 13.06.2023).

Симонов А. Социальная защищённость военнослужащих вооружённых сил Австрии. URL: http://factmil.com/publ/strana/avstrija/socialnaja_zashhishhjonnost_voennosluzhashhikh_vooruzhjonnykh_sil_avstrii_2012/54-1-0-33.

Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text (дата звернення: 13.06.2023).

Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. Конституційне право України: навч. посібн. Запоріжжя. Дике Поле, 2012. 480 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право