Умови договору керованого доступу та особливості процедури укладення таких договорів

Автор(и)

  • О.М. Зосименко аспірант Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6375-0691

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.21

Ключові слова:

доступ до лікування, інноваційні лікарські засоби, договір керованого доступу, ціна договору, умови договору, преддоговірна робота, процедура укладення договору, класифікація умов договору керованого доступу

Анотація

Стаття присвячена дослідженню договорів керованого доступу, деяким особливостям процедури їх укладення. Автором проаналізовано чинне законодавство щодо умов, які обов’язково мають бути включені до договору керованого доступу, та основні етапи, які входять до процедури договору керованого доступу.
Автор статті акцентує увагу на тому, що в умовах світової тенденції збільшення цін на лікарські  засоби, зокрема на інноваційні лікарські засоби, застосування договорів керованого доступу у практиці держав виходить на новий рівень. Досягнення балансу між витратами на охорону здоров’я і доступом до лікування новими лікарськими засобами в умовах зростаючих бюджетних витрат є проблемою для багатьох національних урядів, що вказує на глобальний характер даної проблематики.
Застосування такого виду договорів дозволяє стримувати витрати на охорону здоров’я, заощаджувати бюджетні кошти та забезпечити населенню доступ до лікування інноваційними лікарськими засобами.
Заощадження бюджетних коштів відбувається за рахунок, зокрема, і визначення ціни в договорі. Порядок визначення ціни та інших умов договору керованого доступу є результатом домовленостей між сторонами договору, починаючи від етапу формування переговорної групи, підготовки до переговорів щодо укладення договору керованого доступу, проведення консультацій, переговорів, визначення виду і умов такого договору, тощо.
Встановлено, що переддоговірна робота, процедура укладення такого виду договору, як і самі умови договору керованого доступу, мають свої особливості.
У статті автор здійснює класифікацію умов договору керованого доступу: 1) загальні умови, які притаманні більшості договорів; 2) спеціальні умови, які спеціальні в силу їх використання саме у договорах керованого доступу; 3) умови, які використовуються в окремих договорах, зокрема договорі поставки, договорі поставки лікарських засобів, тощо.

Посилання

Фокаф О. Орфанні пацієнти: чому потрібно захищати їхнє право на життя. Українська правда. 1 жовтня 2020 р. URL:https://life.pravda.com.ua/projects/sanofi/2020/10/1/242498/.

Онкоепідеміологічна ситуація та стан організації онкологічної допомоги в Україні, 2020-2021 рр. Бюлетень національного канцер-реєстру України. URL: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_24/PDF/04-13-vstup.pdf.

Забезпечення пацієнтів інноваційними ліками з використанням договорів керованого доступу. 02.11.2020 року. URL: https://xn--h1adc2i.xn--j1amh/news/021120-7.html.

M. Ciulla, L. Marinelli. Healthcare Systems across Europe and the US: The Managed Entry Agreements Experience. URL: http://www.mdpi.com/2227-9032/11/3/447.

Михайло Радуцький. Договори керованого доступу: як вони працюють та чому вигідні пацієнтам? URL: https://lb.ua/blog/mykhailo_radutskyi/486519_dogovori_kerovanogo_dostupu_yak_voni.html.

Деякі питання щодо договорів керованого доступу та зупинення дії абзацу першого пункту 1-2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333: постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2021-%D0%BF#Text.

P. Russo, A. Carletto, G. Németh, C. Habl M edicine price transparency and confidential managed-entry agreements in Europe: findings from the EURIPID survey. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851021001652?via%3Dihub.

Цивільний кодекс України: кодекс від 16.01.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право