Досвід застосування фостерного виховання в деяких зарубіжних країнах

Автор(и)

  • Л.В. Лешанич кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3837-4724

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.24

Ключові слова:

фостерне виховання, патронатне виховання, фостерна сім’я, діти-сироти, неповнолітні

Анотація

Вказується, дитяча безпритульність є дуже актуальною проблемою у багатьох країнах світу. Україна, на жаль, не є винятком.
Історія розвитку патронату в Україні має давню історію. Патронат то існував як альтернативна форма виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то зникав на десятки років. Можливо, це і стало причиною такого низького рівня законодавчого врегулювання.
Фостерна сім’я - форма тимчасового влаштування дітей, що опинилися у важкій життєвій ситуації, з метою реабілітації, зміни ситуації у рідній сім’ї, а у разі неможливості - передачі на усиновлення. Метою даної форми виховання є реалізація пріоритетного права дитини на життя та виховання у сім’ї, які закріплені в Конвенції ООН про права дитини. Фостерна сім’я - альтернативна форма виховання, яка застосовується у разі, коли через об’єктивні причини, застосування усиновлення чи опіки неможливо. Дитина передається у фостерну сім’ю на підставі цивільно-правового договору, а в деяких країнах додатково укладається і трудовий договір між фостерним вихователем та службою щодо влаштування дітей.
Відзначено, дитина, що перебуває під фостерним вихованням - це дитина, яка не досягла шістнадцятирічного віку, про яку піклується, забезпечуючи всі необхідні умови для життя та розвитку, особа, яка не є батьком дитини, але яка несе за дитину відповідальність. Призначення певної особи фостерним вихователем, а також позбавлення цього статусу підтверджується документально. При цьому соціальні агенції зобов’язані надати потенційним фостерним вихователям інформацію про права та процедуру оскарження прийнятого рішення.
У статті відображено досвід фостерного виховання в деяких зарубіжних країнах, у яких законодавче врегулювання фостерних відносин характеризується досить високим рівнем (Великобританія, Франція, Швеція). Практика показує, що патронат в Україні має вузький спектр застосування через значні прогалини у законодавстві, і, звичайно, не сприяє боротьбі з такою серйозною проблемою, як дитяча безпритульність. За результатами аналізу правового регулювання фостерного виховання в деяких зарубіжних країнах та патронатного виховання в Україні, були зазначені ті позитивні елементи, які доцільно було б запозичити для покращення правового регулювання патронатних відносин в Україні.

Посилання

Сімейний кодекс України від 10.01.2002. Відомості Верховної Ради. 2002. № 21-22. ст. 135.

Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

Хрусталькова Н. Професійно-заміщувальна сім’я – перспективна модель опіки. Alma Mater. 2006. № 6. C. 43.

Sven Hessle, Bo Vinnerljung Child Welfare in Sweden – an overview URL: http://www.sws.soton.ac.uk/cwab/Guide/KRsweden.doc.

Як працює ювенальна юстиція у Франції. URL: http://index.org.ru/nevol/2006-8/sadov_n8.html.

Смирнова Т.М. Досвід патронатного виховання дітей у Радянській Росії та сучасність. URL: http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=618906.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoві засади статусу особи: окремі аспекти. Аналітично-порівняльне право. № 1. 2021. С. 21–26.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Принцип гуманізму, як основоположний принцип побудови сучасної правової держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 65. С. 46–50.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Релігія та право: співвідношення в умовах війни. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 71(3). 2022. С. 55–65.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. № 3/2022. С. 301–310.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право