Особливості правового регулювання окремих договірних конструкцій: правове регулювання договорів в IT-сфері

Автор(и)

  • К.Г. Попович магістр права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0009-0008-3218-2925

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.25

Ключові слова:

IT-договір, IT-сфера, інформаційно-технологічні відносини, інтелектуальна власність

Анотація

Стаття присвячена аналізу наукових підходів щодо визначення поняття договорів в IT-сфері. Розкрито специфіку правового регулювання даних договорів. Проведено аналіз чинного українського законодавства в даній сфері. Визначено основні проблемами договірного регулювання ІТ відносин в Україні. Розглянуто правову природу договорів в сфері ІТ права та способи правової охорони відповідних тутів.
Зазначено, що наявні законодавчі акти є застарілими та неактуальними в наш час. Деякі нормативні акти сформовані ,як провокація для погіршення правового статусу. Окремо розглянемо таки важливий момент, як оформлення трудових відносин у сфері IT, оскільки це стосується, як роботодавців так і працівників у цій сфері. Деякі науковці стверджують, що в IT-договори потрібно укладати за принципом трудового договору, оскільки це дає працівникам додаткові гарантії забезпечення прав та мінімізує погіршення становища. Також зарубіжний досвід досить часто акцентує увагу, що досить поширеним є застосування аутсорсингу, аутстафінгу та лізингу персоналу у компаніях.
В даній праці містяться актуальні питання та здійснено порівняння регулювання даних відносин на міжнародному рівні. Якщо зосередити увагу та активно запровадити дане питання на національному рівні то для держави це стане ще одним джерелом надходжень в бюджет, що позитивне вплине на економічне становище країни під час воєнного стану.
Особливо важливим аспектом також виступає предмет договору в даній сфері. Важливо якомога конкретно визначити предмет даного договору та правильно і грамотно розподілити права інтелектуальної власності.
Розглянуто відмінність між цивільно-правовим договором та договором в інформаційній сфері. Також неодноразово виникає питання податкового планування в даній сфері. Він включає в себе вибір тієї системи оподаткування IT-бізнесу в Україні, яка буде прямо відповідати обсягам і характеру робіт і послуг, які та чи інша компанія збирається продавати.
Проаналізовано вітчизняну судову практику з даного питання за останні роки. Судові рішення, які проаналізували правову природу самого договору. Також проаналізовано різновиди та підвиди договорів в IT-сфері та актуальна реєстрація IT-працівників

Посилання

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: Закон України № 1667- IX від 15.07.2021 року. Урядовий кур’єр. 2021. Вип. 164.

Позова Д.М. Система джерел правового регулювання інформаційно-технологічних відносин. Часопис цивілістики, Випуск 24, 2017, С. 93–96.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду по справі № 127/21595/16‑ц URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73902480 (дата звернення: 29.07.2023).

Постанова Верховного Суду у складі колегії судів Касаційного господарського суду по справі № 910/2683/19 від 25.06.2020. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/90115694 (дата звернення: 28.07.2023)/

Крилевець М. Правове регулювання договорів в ІТ-сфері. Адвокатська фірма GORO legal. URL: https://goro.ua/ua/post/legalregulation-of-contracts-in-the-it-sphere (дата звернення: 29.07.2023).

Тарасюк С. М. Особливості застосування гіг-контрактів резидентами правового режиму Дія Сіті. Юридичний вісник 2 (63), 2022. С. 133–142.

Кострицька І. Гіг-контракти в ІТ: вдалий компроміс чи п’яте колесо до воза? Інформаційне право / Телекомунікації. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravotelekomunikaciyi/gigkontrakti-v-it-vdaliykompromis-chi-pyate-koleso--do-voza.html (дата звернення: 30.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право