Резервування права брати участь у публічних закупівлях для соціальної і професійної інтеграції ветеранів війни та інших осіб з вразливих груп населення як правовий засіб сприяння утвердженню справедливості в суспільстві

Автор(и)

  • В.К. Малолітнева доктор юридичних наук, учений секретар Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9678-1750
  • Р.А. Джабраілов доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4422-2102

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.30

Ключові слова:

публічні закупівлі, зарезервовані договори про публічні закупівлі, ветерани війни, особи з інвалідністю, особи з вразливих груп населення, справедливість, соціальна політика, ЄС, Угода СОТ про державні закупівлі

Анотація

Стаття присвячена питанням потенційного використання публічних закупівель в якості засобу утвердження справедливості у суспільстві та реалізації цілей соціальної політики, зокрема професійної та соціальної інтеграції ветеранів війни, а також інших осіб з вразливих груп населення. Наголошено, що одним із механізмів реалізації даних цілей виступає резервування права брати участь у закупівлях певним категоріям учасників. У роботі висвітлено досвід ЄС у резервуванні договорів про закупівлі, яке регламентовано ст. 20 Директиви 2014/24/ЄС про публічні закупівлі. Акцентовано увагу, що у перекладах Директиви 2014/24/ЄС на українську мову використання поняття «малозабезпечені особи» звужує мету даної норми, і запропоновано поряд з поняттям «люди з інвалідністю» використовувати поняття «особи з вразливих груп населення». Розроблено пропозиції із закріплення у Законі України «Про публічні закупівлі» положення щодо резервування замовниками права брати участь у закупівлях визначеним учасникам з метою соціальної та професійної інтеграції людей з інвалідністю і осіб з вразливих груп населення, а також можливість такого резервування в контексті реалізації відповідних програм забезпечення зайнятості таких осіб. На основі досвіду країн-членів ЄС зроблено висновки, що ветерани війни, як вони визначені у Законі України України «Про статус ветеранів війни, гарантії та їх соціального захисту», можуть охоплюватись поняттям «особи з вразливих груп населення» і на підтримку яких може бути спрямовано резервування договорів про публічні закупівлі. Запропоновано не визначати перелік осіб з вразливих груп населення вичерпним, враховуючи, що в умовах війни та післявоєнного відновлення до таких осіб може бути віднесено членів сім’ї загиблих військових, жінок та молодь, які повертаються із-за кордону, внутрішньо переміщених осіб та інших в залежності від визначених пріоритетів післявоєнного відновлення України. Наголошено, що важливою вимогою до учасників для використання права резервування участі у закупівлях має бути основна мета їхньої діяльності, що може бути підтверджена, – соціальна та професійна інтеграція ветеранів війни або інших осіб з вразливих груп населення. Крім того, розроблено пропозиції із забезпечення недискримінації та відповідності взятим міжнародним зобов’язанням під час запровадження положень про зарезервовані договори закупівель у вітчизняному законодавстві.

Посилання

Кількість громадян, на яких спрямована політика Мінветеранів, після війни може збільшитись у 4 рази, до 5 млн осіб – Лапутіна. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/830513.html.

Калмикова Н. Вони віддають себе Україні. Як держава підтримує ветеранів і їхні сім’ї? Українська правда. 18 жовтня 2022 р. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2022/10/18/250892/.

На які зміни чекає ветеранський бізнес в Україні. 2023. URL: https://armyinform.com.ua/2023/04/24/na-yaki-zminy-chekaye-veteranskyj-biznes-v-ukrayini/.

Друге анонімне онлайн-опитування серед ветеранів та діючих військовослужбовців 6-12 лютого 2023 «Портрет ветерана. Блок «Потреби ветеранів». Український ветеранський фонд. Міністерство у справах ветеранів України. URL: https://veteranfund.com.ua/analitics/opituvanna-6-12-02-2023/?fbclid=IwAR38geiZy4_mC1S-jnf20bzBdr6-K7GfXmbhf2f0qS1_YVi8Fg4PM9pLoDU.

Забезпечення ефективної соціальної політики. План відновлення України. URL: https://recovery.gov.ua.

McCrudden C. Using public procurement to achieve social outcomes. Natural Resources Forum. 2004. № 28. P. 257–267.

Veteran contracting assistance programs. U.S. Small Business Administration. URL: https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-assistance-programs/veteran-contracting-assistance-programs#section-header-0.

Size standards. US. Small Business Administration. URL: https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-guide/size-standards.

United States of America – General Notes – Annex 7. World Trade Organization. URL: https://e-gpa.wto.org/en/Annex/Details?Agreement=GPA113&Party=UnitedStates&AnnexNo=7&ContentCulture=en.

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України № 1490-III від 22 лютого 2000 р. (втратив чинність). Відомості Верховної Ради України. 2000. № 20. Ст. 148.

Про затвердження Положення про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти: Постанова Кабінету Міністрів України № 921 від 17 жовтня 2008 р. (втратила чинність). Офіційний вісник України. 2008. № 80. Ст. 2692.

План заходів Стратегії реформування системи публічних закупівель («дорожньої карти»): Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 175-р. Офіційний вісник України. 2016. № 23. Ст. 920.

Про перелік продукції, у разі закупівлі якої державні замовники допускають до участі у конкурсах виключно підприємства УТОСу, УТОГу, Союзу організацій інвалідів України та пенітенціарної служби: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 44-р від 13 лютого 2001 р. (втратило чинність). Офіційний вісник України. 2001. № 7. Ст. 287.

Sanchez-Graells A. Reserved contracts under Reg. 20 Public Contracts Regulations 2015. How to Crack a Nut. URL: https://www.howtocrackanut.com/blog/2015/03/reserved-contracts-under-reg20-public.html.

Boyle R. Disability issues in public procurement. In S. Arrowsmith & P. Kunzlik (Eds.), Social and Environmental Policies in EC Procurement Law: New Directives and New Directions. Cambridge: Cambridge University Press. 2009. doi: https://doi.org/10.1017/CBO9780511576041.010.

Andhov M., Kania M. Case C-598/19 Conacee – Reserved Contracts and Additional National Criteria Beyond Those Laid Down in Article 20(1) of Directive 2014/24/EU on Public Procurement. 2023. URL: https://sapiensnetwork.eu/case-c-598-19-conaceereserved-contracts-and-additional-nationalcriteria-beyond-those-laid-down-in-article201-of-directive-2014-24-eu-on-public-procurement/.

Директива Європейського парламенту і Ради 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про публічні закупівлі та про скасування Директиви 2004/18/ЄС. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/Директива%202014%2024%20ЄС.pdf.

Збірник Директив ЄС з питань державних закупівель. Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС. URL: https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/zakupivli/dodatok-31dyrektyvy-yes-po-zakupivlyah-1.pdf.

Semple A. Socially Responsible Public Procurement (SRPP) under EU Law and International Agreements. European Procurement & Public Private Partnership. 2017. Vol. 12. № 3. P. 293–309.

Gender-responsive Public Procurement. Reserved contracts. EIGE. URL: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/grpp/reserved-contracts.

Buying Social – A guide to taking into account of social considerations in public procurement – Second edition (2021/C 237/01). European Commission. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47c69b3a-cfcf-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en.

Act on Public Procurement and Concession Contracts. Translation from Finnish. URL: https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2016/en20161397.pdf.

Public Procurement Law. Republic of Latvia. URL: https://likumi.lv/ta/en/en/id/287760.

Public Procurement Act. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/505092017003/consolide.

Swedish Public Procurement Act. URL: https://www.konkurrensverket.se/globalassets/dokument/informationsmaterial/rapporter-och-broschyrer/informationsmaterial/swedish-public-procurement-act.pdf.

Law on Public Procurement. Republic of Lithuania. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/badfca72b36811e982dae1db4290b1a9.

Italian Public Contract Code (Legislative Decree 50/2016, as modified by legislative decree n. 57/2017). URL: https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/MenuServizio/English%20section/ITALIAN_PUBLIC_CONTRACT_CODE%2015%20giugno%202018_sito%20(2).pdf.

Public Procurement Law. English translation. URL: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/50353/PPL_of_2019_as_amended_consolidated_text_2022.pdf.

Reserved contract for waste management in Rzgów, Poland. Making Socially Responsible Public Procurement Work: 71 Good Practice Cases. European Commission. URL: https://www.socialenterprisebsr.net/wp-content/uploads/2021/02/EA0320327ENN.en_.pdf.

Закон за обществените поръчки. URL: https://bulgaria.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/shchodo-ogoloshennya-tenderiv-na-zakupivlyu-tovariv-robit-i-poslug-v-respublici-bolgariya.

Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) v Diputación Foral de Gipuzkoa (Case C‑598/19): Judgement of the Court. 6 October 2021: URL: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-598/19.

WPPN 02/21: Reserving contracts with businesses with a public service mission: Guidance. Welsh Government. URL: https://www.gov.wales/sites/default/files/pdf-versions/2023/4/1/1681729662/wppn-02-21-reserving-contracts-with-businesses-with-apublic-service-mission.pdf.

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю: проект Закону України № 5344-д від 18.11.2022 р. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40853.

Baciu I. The Possibility to Reserve a Public Contract under the New European Public Procurement Legal Framework. European Procurement & Public Private Partnership Law Review. 2018. № 4. P. 307–325.

Law № 98/2016 on public procurement. URL: https://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/09/LEGE-nr.-98-din-19-mai2016-oct-2022.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право