Послуги посередництва у розв’язанні господарських спорів

Автор(и)

  • Я.В. Петруненко доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (м. Київ), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1186-730X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.31

Ключові слова:

альтернативні способи вирішення господарських спорів, онлайн-вирішення спорів, ODR, онлайн-арбітраж, онлайн-переговори, онлайн-медіація, саморегулювання

Анотація

У статті розглядається питання онлайн-вирішення господарських спорів (ODR) як правового явища. Особлива увага приділяється аналізу онлайн-платформ, які зарекомендували себе позитивно. Також наводяться приклади вітчизняних розробок у цій сфері. В сучасних умовах, зумовлених глобалізацією, зникненням кордонів і формуванням світової Інтернет-спільноти, правова сфера зазнає трансформацій задля свого ефективного функціонування. Технологічна революція, особливо після збільшеного інтересу до біткоїна, відкрила нові можливості для альтернативного вирішення спорів в онлайн-середовищі. З’явилися онлайн-медіація, онлайн-арбітраж та навіть арбітраж з використанням блокчейн-технології, що використовується в криптовалюті. Ці форми ODR набувають все більшої популярності. У ситуаціях, коли правила регулювання створюються в Інтернет-просторі без використання публічно-правового інструментарію, виникає саморегулювання відносин в мережі Інтернет. Часто такий процес виникає через необхідність регулювання нових об’єктів суспільних відносин, яке на державному або транснаціональному рівні може зайняти багато часу. Особливої актуальності вирішення господарських спорів через онлайн-платформи набувають у зв’язку із російською загарбницькою війною, що значно ускладнило роботу судів.
Таким чином, учасники Інтернет-сервісу можуть створити свої власні норми, а для забезпечення їх функціонування і захисту необхідний інститут онлайн-вирішення спорів. Стаття визначає поняття ODR і аналізує його характеристики. Також наводяться конкретні приклади застосування ODR в практиці відомих Інтернет-компаній. Розглядаються переваги та недоліки ODR, аналізуються фактори, що впливають на ефективність цього способу вирішення спорів. Стаття також надає характеристику різновидам онлайн-вирішення спорів, зокрема, детально розглядаються онлайн-арбітраж, онлайн-медіація і онлайн-переговори. На основі проведеного дослідження зроблено висновок про передумови розвитку та популяризації онлайн-вирішення спорів і наголошується на важливості ODR для саморегуляції відносин.

Посилання

Макаренко Є. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. К.: Знання України, 2004. Т. 2. 812 с.

Про запровадження в дослідну експлуатацію підсистем «Електронний суд» та «Електронний кабінет»: наказ Державної судової адміністрації України від 01 червня 2020 р. № 247. Офіційний веб-портал «Судова влада України». URL: https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/media/2020/4/N_247_20.pdf.

Василина Н.В. Перспективи впровадження онлайн-урегулювання спорів в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. Вип. 55. Том 1. С. 114–117.

Кібенко О. Майбутнє онлайн-судів в Україні: оцифровування наявних процесів чи цифрова трансформація правосуддя? Юридична газета: Всеукраїнське професійне юридичне видання від 17 березня 2023 р., № 1-2. URL: https://yur-gazeta.com/dumkaeksperta/maybutne-onlaynsudiv-v-ukrayiniocifrovuvannya-nayavnih-procesiv-chi-cifrovatransformaciya-pravosud.html.

Mediate.com. URL: https://www.mediate.com.

Modria. URL: https://www.tylertech.com/products/online-dispute-resolution.

CyberSettle. URL: http://www.cybersettle.com.

Immediation. URL: https://www.immediation.com.

JAMS Resolution Center. URL: https://www.jamsadr.com.

Mediation Help. URL: https://www.mediation-help.com/about-platform.

Український центр медіації. URL: https://www.ukrmediation.com.ua.

Українська академія медіації. URL: https://mediation.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право