Економіко-правові передумови запровадження спеціальних режимів господарювання у післявоєнний період

Автор(и)

  • С.В. Сєрєбряк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7207-594X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.33

Ключові слова:

Спеціальний режим, стратегії територіального розвитку, території відновлення, державна політика у сфері господарювання, аналіз стану економіки

Анотація

У статті досліджено сутність процесу та економіко-правові підстави відновлення повоєнної економічної системи. Підкреслено місце спеціальних режимів господарювання у механізмі відновлення економіки. Визначено особливості відновлення економіки у повоєнний період на прикладі інших держав світу. Подано історичну ретроспективу механізму економічного та правового економічного зростання. З’ясовано, що стан правового регулювання механізму здійснення господарської діяльності в нашій державі не відповідає потребам та реаліям сьогодення. Виокремлено етапи модернізації підходів щодо правового регулювання відносин у сфері господарювання з моменту проголошення незалежності України. Детально оцінено у економіко-правовому контексті вартість збитків від військових дій і потреб для економічної системи держави. Проаналізовано законодавство у сфері запровадження спеціальних режимів господарювання у повоєнний період та надано йому оцінку. Зокрема, наголошується, що ті правові засоби, які сьогодні існують, не можуть повною мірою забезпечити вказані цілі.
Автором зауважується, що критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки є недостатньо чітко прописаними. Тому їхнє практичне застосування є сумнівним. У статті визначені основні кроки щодо створення ефективного економіко-правового механізму відновлення економіки України у повоєнний період.
Запропоновано низку напрямів, спрямованих на вдосконалення державної політики у сфері правового регулювання спеціальних режимів здійснення господарської діяльності, з урахуванням наявного європейського досвіду, поточної ситуації в Україні, а також специфіки здійснення господарювання в умовах повномасштабної війни. Автором окреслено основні напрямки реформування законодавства у вказаній сфері. Зокрема, акцентовано увагу на необхідності введення обмежень щодо торгівлі (або будь-яких інших видів господарської діяльності) з контрагентами з країни агресора.

Посилання

Збитки України від розпочатої Росією війни перевищують $1 трильйон. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/vtrati-ukrajini-cherez-viynu-zrosiyeyuperevishchuyut-1-trilyon-noviniukrajina-11764189.html.

Іванов С.В. Економічне відновлення і розвиток країн після збройних конфліктів та воєн: невтрачені можливості для України. Економіка України. 2019. № 1 (686). C. 75– 89.

Klein L.R. A Model of Japanese Economic Growth, 1878–1937. The Econometric Society. 29(3). 1961. pp. 277–292. DOI: https://doi.org/10.2307/1909633.

Tarnoff C. The Marshall Plan: Design, Accomplishments, and Significance, 2018, 32 p. URL: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1156806/.

Серьогіна Д.О., Жовтяк Г.А., Базецька Г.І. Економічна реконструкція: вплив другої світової війни на післявоєнне економічне зростання. Економіка та управління національним господарством. 2023. № 71. С. 93–97.

Комар Н. Напрямки надання міжнародної фінансової та технічної допомоги в рамках плану Маршалла. Вісник Економіки. 2012. № 1. С. 172–181. URL: http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/412.

Ukraine: Rapid Damage and Needs Assessment URL: https://ukraine.un.org/en/224376-ukraine-rapid-damage-andneeds-assessment.

Олійник О.С. Поняття та особливості спеціального правового режиму в сучасних умовах господарювання. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2011. Вип. 26. С. 142–148. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2011_26_21.

Коссе Д.Д. Аналіз можливостей заточування правових режимів в економіці України. Правове регулювання економіки. 2014. № 14. C. 149–161. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/12364/149-161.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Матвєєва А.В. Здійснення господарської діяльності в умовах дії спеціальних режимів господарювання. Розвиток підприємництва Україні безпека здійснення господарської діяльності – 14.12.2018, м. Харків. C. 142–146. URL: https://ndipzir.org.ua/conference/2018/12/14/RozvytokPidprVUkr18-31.pdf.

Сошников А.О., Єршова Ю.О. Гоcподарcька діяльність: оcобливоcті здійснення в умовах воєнного стану. Право та державне управління. 2022. № 1. С. 68–73.

Про затвердження Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки: Наказ Мінекономіки України від 17 лютого 2023 р. № 952. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0396-23#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право