Правові питання інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру та Національної інфраструктури геопросторових даних

Автор(и)

  • Д.Ю. Кондратенко кандидат юридичних наук, асистент кафедри земельного та аграрного права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8197-8032
  • В.П. Станіславський кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6487-416X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.38

Ключові слова:

Національна інфраструктура геопросторових даних, Держгеокадастр, територіальна громада, земельні відносини, геопросторові дані, просторовий розвиток

Анотація

В Україні активно провадяться етапи становлення земельної реформи у поєднанні з реформою децентралізації влади, в рамках яких місцеві органи влади отримали повноваження і території для управління у межах новоутворених територіальних громад, їм надано можливість повноцінно розпоряджатись власними ресурсами та визначати їх подальшу долю, забезпечуючи контроль та ефективне управління земельними ресурсами громади. За цих обставин постало вирішення нагальних питань щодо відсутності та розпорошеності інформації про стан цих земельних територій, про ефективність ведення реєстраційної системи із чітко визначеною законодавством процедурою і доступним механізмом отримання та використання зацікавленими суб’єктами інформації, також актуалізувалась необхідність інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру та Національної інфраструктури геопросторових даних, від чого залежить як вирішення питань просторового розвитку територіальних громад, так і функціонування Держгеокадастру. Беручи до уваги Концепцію реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні, запозичений в країнах Європейського Союзу досвід використання земельно-майнових ресурсів та просторового розвитку є особливо важливим для України в цілому та особливо для організації функціонування територіальних громад. Дані зміни є надзвичайно актуальним у контексті перспективи євроінтеграції України. Зміни здійснення повноважень у частині просторового розвитку та земельних відносин, їх розпорошеність та неузгодженість суттєво вплинуло на необхідність створення Національної інфраструктури геопросторових даних та змін взаємодії та оновлення функціонування Держгеокадастру у бік переорієнтації формату бек-офісу, що забезпечуватиме адміністрування земельного кадастру та суміжних баз даних.

Посилання

Derzhheokadastr proponuiut likviduvaty, a zemelni funktsii perenesty u “smartfon” [State Geocadastre proposes to liquidate and transfer land functions to “smartphone”]. (n.d.). base agropolit. com. Retrieved from https://agropolit.com/news/13519-derjgeokadastr-proponuyutlikviduvati-a-zemelni-funktsiyi-perenesti-vsmartfon.

Law of Ukraine on July 7, 2011 № 3613-VI “On State Land Cadastre”, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.

Konecny G., Breitkopf U., Radtke A. The Status of Topographic Mapping in the Word. A UNGGIM-ISPRS Project 2012-2015.

Scott G. Integration a Global Police Agenda in to National Geospatial Capabilities. ISPRS UN GGIM Mapping and Cadastre Agency Forum “Geospatial Data Infrastructures” Published in ZfV 141 (2016) no1. Pp. 20–26.

Tarnopolskyi A.V., Malashevskyi M.A., Tarnopolskyi Ye.A. Palamar A.Yu. (2018). Deiaki aspekty pobudovy infrastruktury heoprostorovykh danykh, [Some aspects of building a geospatial data infrastructure] Molodyi vchenyi – Young Scientist, № 2(54), 28–31.

Law of Ukraine on April 13, 2020 № 554-IX «About the National Infrastructure of Geospatial Data». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text.

The Protocol of information interaction between the information systems of the State Land Cadastre and the Pilot Project of the National Spatial Data Infrastructure was approved by the order of the State Geocadastre on April 6, 2023, No. 120. URL: https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/nakaz120-vid-06.04.2023.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право