Правовий статус Служби безпеки поліції Норвегії як суб’єкта забезпечення національної безпеки

Автор(и)

  • І.М. Шопіна доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Інституту права Львівський державний університет внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3334-7548

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.50

Ключові слова:

поліція, Служба безпеки поліції Норвегії, Національна поліція України, поліцейська діяльність, громадська безпека, національна безпека, забезпечення безпеки, правовий режим воєнного стану

Анотація

Мета статті – охарактеризувати функції Служби безпеки поліції Норвегії та окреслити відмінності між норвезьким та українським досвідом у досліджуваній сфері.
Розглянуто особливості структури Міністерства юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегія та досліджено відмінності призначення на посади її керівництва. Простежено відмінності між політичними посадами та адміністративним персоналом відомства.
З’ясовано, що Служба безпеки поліції Норвегії є активним суб’єктом забезпечення національної безпеки, який здійснює як аналітичну, так і безпекову, правоохоронну та антитерористичну діяльність відповідно до своїх повноважень, визначених Законом Норвегії про поліцію, Інструкцією Служби безпеки поліції Норвегії та іншими правовими актами.
Аргументовано, що підвищення ефективності діяльності Національної поліції України за умов повномасштабної російської збройної агресії має своєю передумовою аналіз досвіду тих держав, які мають напрацювання та здобутки у сфері протидії проявам тероризму, а також політичній і воєнній експансії. Відмінність між норвезькою та національною системами простежується у двох основних напрямах. По-перше, це високий рівень транспарентності діяльності Служби безпеки поліції Норвегії, яка багато зусиль витрачає на ознайомлення громадськості з результатами своєї роботи, які можуть бути корисними для громадян, підприємств, установ та організацій всіх форм власності для планування ними своєї активності та забезпечення особистої безпеки та безпеки бізнесу. По-друге, це високий рівень консолідації зусиль різних підрозділів, які входять до сфери управління Міністерства юстиції та громадської безпеки, для виконання спільних завдань у галузі протидії тероризму, розвідувальній діяльності інших держав та забезпечення безпеки публічних службовців під час виконання ними своїх професійних обов’язків.

Посилання

Головко Б.Г. Позитивний досвід організації поліції королівства Норвегія. Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми). Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. С. 6–9.

Селюков В.С. Досвід Норвегії у запобіганні корупції. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 груд. 2018 р.): у 2 ч. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 2. С. 251–253.

Тищенко В.О. Сучасний стан державного управління у сфері цивільного захисту у країнах Євросоюзу. Економіка та держава. 2013. № 4. С. 94–97.

Товпига Л. Компаративний аналіз поліцейської діяльності. Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept. 2021. С. 596–599.

Фурса В.В. Деякі факти про підготовку поліцейських у Норвегії як можливість запозичення передового досвіду розвиненої країни. Національна поліція Донеччини: проблеми становлення та стратегія розвитку–2016: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 21 жовтня 2016 р.). Маріуполь, 2016. С. 51–53.

Ministry of Justice and Public Security. URL: https://www.regjeringen.no/en/dep/jd/id463.

About the Ministry of Justice and Public Security. URL: https://www.regjeringen.no/en/dep/jd/organisation/id487/.

Politiets sikkerhetstjeneste. URL: https://www.pst.no/alle-artikler/artikler/dette-gjor-vi.

Instruks for Politiets sikkerhetstjeneste. URL: https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2005-08-19-920.

Trusselvurderingar. URL: https://pst.no/alle-artikler/artikler/dette-gjor-vi/trusselvurderinger.

Introduksjon til nasjonal trusselvurdering 2023. URL: https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/ntv-2023/#Innledning.

National threat assessment. URL: https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/ntv-2023/#Innledning.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право