Запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Автор(и)

  • В.В. Василевич доктор юридичних наук, професор учений секретар Вченої ради Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9351-4219
  • Ю.О. Левченко кандидат юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1124-9517

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.56

Ключові слова:

контрабанда, кримінальні правопорушення, запобігання, наркотики, митниця, прекурсори, корупція, організовані злочинні групи

Анотація

У статті зазначається, що контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є одним із основних джерел наповнення чорного ринку наркотиками. Європа стала пріоритетним ринком для виробників та постачальників наркотиків. Певне місце в їх планах посідає і Україна. Вона знаходиться на перехресті декількох міжнародних маршрутів транзиту наркотиків. Відтак, незаконний обіг наркотичних засобів на регіональному, національному і міжнародному рівнях досяг великих масштабів, а пов’язана з ним міжнародна злочинна діяльність становить загрозу для безпеки суверенітету держав. Частина з транзитних наркотиків залишається в Україні. Це, до певної міри, обумовлює той факт, що останніми роками в Україні спостерігається поширення наркоманії та зростання злочинності, пов’язаної з нею.
Тому цілком не випадково, що Уряд поставив серед найважливіших проблем ефективної протидії поширенню в Україні наркотиків і наркозлочинності. Особливу загрозу для країни становлять незаконні дії зі збуту опію, героїну, кокаїну та синтетичних наркотичних засобів, які нелегально перетинають територію України. Держава активно працює над виявленням та затриманням контрабандистів, які намагаються незаконно перевозити наркотики через її територію.
Стаття зазначає, що розглянута проблема є складною і вимагає спільних зусиль від уряду, правоохоронних органів, громадських організацій та всього суспільства. Запровадження ефективних стратегій та програм, спрямованих на запобігання контрабанді та зменшення поширення наркотиків, стане важливим кроком до забезпечення безпеки та благополуччя країни, висвітлює серйозність проблеми контрабанди наркотиків та показує наявність реальних загроз для України, закликаючи до активних заходів з протидії нелегальному обігу наркотичних речовин на території країни.
Безсумнівно, успішність боротьби зі кримінальними правопорушеннями пов’язаними з обігом наркотичних засобів, включаючи контрабанду, залежить від відповідності чинного законодавства сучасним реаліям і його ефективності у судовій практиці.

Посилання

Щербань В.А. Організація боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення: аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників / керівники авт. колективу А.І. Комарова, О.О. Крикун. К., 1998. Т. 10. 647 с.

Багрій-Шахматов Л.В. Історія митної справи в Україні. К.: Видавець Вадим Карпенко, 2002. 52 с.

Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.В. Гавриш та ін.]; за заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Ви- дання третє. Х.: ТОВ «Одісей», 2006. 1152 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / під заг. ред.М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. К.: ФОРУМ, 2001. 943 с.

Піщенко Г. Соціокультурні та геополітичні чинники поширення наркоманії та ВІЛ/ Сніду в Україні. Право України. 2005. № 2. С. 73–77.

Тлумачний словник української мови: понад 12500 статей / за ред. В.С. Калачника. 2-ге вид., випр. і доп. Х.: Прапор, 2004. 992 с.

Лобода Г.Г. Суспільна небезпечність контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Боротьба з наркобізнесом: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Всеукр. науково- практич. конф. (Одеса, 17–18 жовтня 2002 р.). Одеса: НДРВВ ОЮІ КУВС, 2002. 246 с.

Музика А.А. Кримінально-правова боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів в Україні. Правові проблеми боротьби зі злочинністю:збірник праць. Книга перша. Х., 2002. 218 с.

Дорофеєва Л. Організація розслідування злочинів у митних органах. Вісник прокуратури. 2003. № 11 (29). С. 80–83.

Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 № 4. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: навч. посібник / укл. Б.О. Кирись. Львів: ПАІС, 2005. 463 с.

Сорока С.О. Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії: монографія / С.О. Сорока. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 228 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право