Міжнародні нормативно-правові акти, що спрямовані на запобігання приховування правопорушень

Автор(и)

  • Я.О. Ліховіцький доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8537-2676
  • Т.В. Довба студент 2 курсу магістратури юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.57

Ключові слова:

міжнародний порядок, глобальні виклики, приховування правопорушень, міжнародні організації, міжнародна співпраця, виявлення та розслідування правопорушень, національний, регіональний та глобальний рівні

Анотація

У даній статті проведено аналіз низки міжнародних нормативно-правових актів, що спрямовані на запобігання приховування правопорушень. Здійснюючи аналіз міжнародних нормативно-правових актів та документів міжнародних урядових організацій, таких як ООН, Рада Європи та її Група країн, що борються з корупцією, та інших, визначено найбільш впливові та ефективні інструменти для запобігання приховуванню правопорушень. Аналіз простежує тенденції розвитку міжнародних норм і спрямованість на усунення недоліків і недостатніх механізмів контролю.
Основною метою дослідження є підкреслення значущості впровадження та ефективної реалізації міжнародних нормативно-правових актів для запобігання приховуванню правопорушень в Україні. Відзначено, що розвиток технологій та зростання міжнародних зв’язків зумовлюють необхідність збільшення співпраці між країнами та удосконалення інструментів для виявлення, розслідування та припинення порушень прав людини, корупції, кіберзлочинності та інших злочинів.
У рамках статті досліджується ефективність і результативність міжнародних нормативно-правових актів у попередженні приховування правопорушень на різних рівнях: державному, регіональному та глобальному. Висвітлюється вплив глобальних політичних, економічних та соціокультурних факторів на ефективність контролю та впровадження зазначених актів. Аналізується також роль громадських організацій та активістів у підтримці та моніторингу виконання зобов’язань за міжнародними нормативами.
Запобігання приховуванню правопорушень - це процес, що вимагає спільних зусиль і гармонізації правових систем різних країн. У статті визначено прогалини у міжнародних нормативно-правових актах, а також запропоновано заходи для їх подальшого удосконалення. Наукова робота прагне підкреслити важливість співпраці між державами, що забезпечить ефективність боротьби з приховуванням правопорушень та підтримку справедливості у світі.

Посилання

Вишневська К.О. Імплементація міжнародних антикорупційних стандартів у національне законодавство України. Право і суспільство. 2015. № 5.2. С. 22–28.

Петрашко С.Я. Конвенція ООН проти корупції: універсалізація стандартів у сфері протидії корупції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 15. 2011. С. 90–94.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 Відомості Верховної Ради (ВВР), 2007, № 49. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text (дата звернення: 05.07.2023 р.).

Кузніченко С.О. Огляд стандартів Ради Європи у сфері протидії корупції та законодавство України. Юридичний науковий журнал. № 1/2021. С. 17–20/

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 Відомості Верховної Ради (ВВР), 2007, № 50, ст. 497. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text (дата звернення 05.07.2023 р.)

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Офіційний сайт Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/content/organizaciya-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-rozvitku-oesr.html (дата звернення 05.07.2023 р.)

Участь України в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії корупції. Офіційний сайт Міністерства юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_35749 (дата звернення 04.07.2023 р.)

Угода між Кабінетом Міністрів України та Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку щодо привілеїв, імунітетів та пільг, наданих Організації від 12.12.2022. Угоду ратифіковано Законом № 2900-IX від 06.02.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966_001-22 (дата звернення 05.07.2023 р.)

Рогач О.Я., Бєлов Д.М. Категорія «парадигма» в сучасних умовах функціонування української держави: теоретичні засади. Аналітично-порівняльне правознавство. № 1. 2022. С. 37–42.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Система захисту прав і свобод людини і громадянина: доктиринальні засади. Науковий вісник УжНУ. Серія “Право”. Випуск 42. 2017 р. C. 27–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право