Щодо участі захисника у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування

Автор(и)

  • В.М. Кіяниця викладач кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine
  • К.О. Гунько здобувач вищої освіти ІІ курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0009-0003-2040-8572

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.75

Ключові слова:

захисник, кримінальне провадження, досудове розслідування, участь, права, обов’язки, справедливість, правосуддя, процесуальні дії, докази, доступ, матеріали справи, порушення прав, справедливе судочинство, рівноправність, захист

Анотація

Вказується, участь захисника в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, особливо в умовах воєнного стану, є складним процесом, який потребує уваги та дослідження. Залежно від контексту конфлікту та специфічних обставин, участь захисника може бути обмежена або взагалі недоступна, що порушує принципи справедливого судочинства та рівноправності. Таким чином, стаття присвячена аналізу участі захисника у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, зокрема в умовах воєнного вого розслідування, зокрема в умовах воєнного стану.
Стаття аналізує правові норми та процедурні правила, які визначають права та обов’язки захисника під час досудового розслідування. Зокрема, досліджується право захисника брати участь у процесуальних діях, включаючи допити свідків, експертів та підозрюваних, огляд місця події та доказів, а також доступ до документів та матеріалів справи.
Дослідження базується на використанні відповідних даних, зокрема Указу Президента України № 64/2022 та змін до КПК України. Аналізуючи законодавчі акти, виявлено, що воєнний стан впливає на участь захисника у кримінальному провадженні. Зокрема, воєнний стан може призвести до змін у правовій системі, адаптації процесуальних правил та забезпечення умов для функціонування системи правосуддя в непростому періоді.
Аналіз законодавчих актів та досвіду показав, що необхідні додаткові заходи та рекомендації для забезпечення ефективної участі захисника у досудовому розслідуванні під час воєнного стану. Важливо розробити механізми, що гарантують права захисника, зокрема доступ до інформації, можливість брати участь у процесуальних діях та забезпечення конфіденційного спілкування з клієнтом. Додатково, слід звернути увагу на навчання та підготовку адвокатів, щоб вони були готові ефективно захищати права підозрюваних та обвинувачених у непростих умовах конфлікту.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Редакція від 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 28.02.2023).

Кримінально процесуальний кодекс України: Закон України від 18 квітня 2010 року № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 23.05.2023 року).

Погорецький М.А. Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 2. С. 113–123.

Єрохін В.В., Юхно О.О. Захисник як учасник кримінального провадження. Монографія за заг. ред. О.О. Юхна. Харків, 2018. С. 240.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за станом на 05.07.2012 № 5076-VI // Голос України від 14.08.2012. – № 148–149. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text.

Слінько С.В. Межі участі захисника у кримінальному процесі. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 3. С. 210–214.

Хитра А., Татарин І. Правові гарантії участі захисника у кримінальному провадженні. ART STUDIES, 38.

Закон щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану: основні положення. Веб-сайт. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/211059_zakon-shchodovdoskonalennyaporyadku-zdysnennyakrimnalnogo-provadzhennya-v-umovakhvonnogo-stanuosnovn-polozhennya (дата звернення: 23.05.2023 року).

Про введення воєнного стану в Україні : Указ президента України від 24 лютого 2020 року, № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (дата звернення: 23.05.2023 року).

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 23.05.20223 року).

Пашковський, М.І. «Розширення застосування дистанційного кримінального провадження: перспективи і виклики.» Укладачі: ТО Михайліченко, кандидат юридичних наук, доцент; ПП Нога, асистент (2022): 144.

Черняк Н.П., Кіяниця В.М. Особливості процесуального застосування спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень як форми досудового розслідування. Юридичний науковий електронний журнал. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/67.

Дізнання в Національній поліції: навч. посіб. / кол. авт. за загальною редакцією доктора юридичних наук, доцента, заслуженого юриста України М.С. Цуцкірідзе. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Київ: Гол.слідч.управл. Нац. пол. України; ТОВ «7БЦ», 2022. 316 с. І8ВУ 978-617-549-145-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність