Основні елементи адвокатського самоврядування, як один із видів регулювання адвокатури в Україні

Автор(и)

  • І.І. Габані асистент кафедри міжнародного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.84

Ключові слова:

адвокатура, органи адвокатського самоврядування, ради адвокатів, збори адвокатів, комісія з дисциплінарних справ адвокатів, саморегуляція адвокатської діяльності, колегіальні рішення в адвокатському самоврядуванні

Анотація

Стаття присвячена розгляду основних елементів адвокатського самоврядування в контексті регулювання адвокатури в Україні. Адвокатське самоврядування є важливим механізмом, який дозволяє адвокатам самостійно вирішувати питання організації та регулювання своєї професійної діяльності. Ключові елементи адвокатського самоврядування включають органи адвокатського самоврядування, ради адвокатів, збори адвокатів, комісії з дисциплінарних справ адвокатів та процес прийняття колегіальних рішень.
Адвокатські органи самоврядування є ключовими структурами, які відповідають за регулювання та нагляд за адвокатською діяльністю. Ради адвокатів виконують важливі функції, забезпечуючи представництво і захист інтересів адвокатів, а також розглядаючи етичні питання та регулюючи дисциплінарні справи. Збори адвокатів є форумом для обговорення важливих питань адвокатської спільноти та вирішення колегіальних проблем.
Важливим аспектом адвокатського самоврядування є саморегуляція адвокатської діяльності, яка забезпечує дотримання професійних етичних стандартів та забезпечення якості надання правової допомоги.
Адвокатське самоврядування є важливим елементом регулювання адвокатури в Україні. Ефективна робота органів адвокатського самоврядування, таких як ради, збори та комісії, сприяє забезпеченню професійної етики, саморегуляції та якості адвокатської діяльності. Важливою складовою адвокатського самоврядування є прийняття колегіальних рішень, які відображають думку та інтереси адвокатської спільноти.
Проте, існують певні виклики та аспекти, які потребують уваги в контексті адвокатського самоврядування в Україні. Наприклад, проблемою може бути питання фінансування адвокатури та залучення бюджетних коштів. Передача адвокатському самоврядуванню повноважень з адміністрування системи безоплатної правової допомоги може вплинути на його фінансову незалежність та порушити правовий статус адвокатури як незалежного самоврядного інституту.

Посилання

Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 (дата звернення 01.06.2023 р.).

Аракелян М.Р. Інститут адвокатури в правозахисній системі України: теоретико-правовий аспект: монографія. Одеса: Фенікс, 2014. – 282 с.

Вільчик Т.Б. Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні: монографія. Харків: Право, 2015. 400 с.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 (дата звернення 01.06.2023 р.).

Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. Т.Б. Вільчик, О.М. Овчаренко, А.В. Іванцова та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна. Харків: Право, 2014. 392 с.

Погорецький М.А., Яновська О.Г. Адвокатура України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 368 с.

Андрощук А. Професія юриста в країнах Європейського Союзу. Юридичний журнал. 2011. № 2. С. 118–130.

Фіолевський Д.П. Адвокатура. Вид., випр. і допов. Київ: Алерта, 2014. 624 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура