Інформування про медіацію як повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування

Автор(и)

  • О.М. Яремко доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат юридичних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6083-4379
  • В.В. Шафранський доцент кафедри психології та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, Західноукраїнський національний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0122-7026

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.99

Ключові слова:

інформування, медіація, соціальні послуги, виконавчі органи, місцеве самоврядування, територіальна громада, отримувачі соціальних послуг, надавачі соціальних послуг, державний стандарт

Анотація

У статті досліджено проблему низького рівня обізнаності українського суспільства про право на медіацію як соціальну послугу. Що на думку автора не відповідає прагненням України практично впровадити рекомендовані міжнародними організаціями процедури альтернативного вирішення спорів, серед яких і медіацію.
Закцентовано, що сьогодні архіважливо у рамках соціальної політики України проводити роботу з інформування суспільства про медіацію як соціальну послугу. Процеси децентралізації максимально «наблизили» органи місцевого самоврядування до населення, що безумовно сприяє забезпеченню ними повної і достовірної інформації про можливості отримати соціальну послугу. Інформування отримувачів соціальних послуг про медіацію належить до безпосередніх повноважень органів місцевого самоврядування. Тому існує нагальна потреба в продуктивному здійсненні ними інформування населення про соціальну медіацію.
Зауважено, що Закон України «Про соціальні послуги» до повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування (як суб’єкту системи надання соціальних послуг) відніс інформування населення щодо соціальних послуг, у тому числі медіації, у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я (ч. 4 ст. 11). Це їхнє повноваження корелюється з правом отримувачів соціальних послуг на отримання від виконавчих органів місцевого самоврядування повної та вичерпної інформації щодо соціальних послуг, у тому числі медіації, у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я (п. 3 ч. 1 ст. 12).
Автор умовно виокремлює три складові повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування з інформування про соціальні послуги, у тому числі й медіацію (об’єкт інформування; суб’єкти інформування; форма інформування), та розкриває їх зміст.
У статті досліджується питання парламентського контролю за дотриманням права отримувачів соціальних послуг на інформацію, а також відповідальності за його порушення.

Посилання

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Академічному тлумачному словнику української мови. URL: http://sum.in.ua/s/informuvaty (дата звернення: 28.07.2023).

Словник UA порталу української мови та культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 (дата звернення: 28.07.2023)

Всесвітній словник української мови. URL: https://uk.worldwidedictionary.org/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 (дата звернення: 28.07.2023).

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про затвердження Класифікатора соціальних послуг : Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020 р. № 429. Офіційний вісник України. 2020. № 56. Стор. 18. Ст. 1764. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про медіацію : Закон України від 16.11.2021 р. № 1875-IX. Офіційний вісник України. 2021. № 98. Стор. 15. Ст. 6340. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#n255 (дата звернення: 28.07.2023).

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації) : Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 р. № 892. Офіційний вісник України. 2016. № 77. Стор. 121. Ст. 2586.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення : Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2016 р. № 26. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0026739-16#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації) : Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 р. № 892. Офіційний вісник України. 2016. № 77. Стор. 121. Ст. 2586.

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації) : Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 р. № 892. Офіційний вісник України. 2016. № 77. Стор. 121. Ст. 2586.

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації) : Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 р. № 892. Офіційний вісник України. 2016. № 77. Стор. 121. Ст. 2586.

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення : Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2016 № 26. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0026739-16#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення : Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2016 р. № 26. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0026739-16#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення : Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2016 р. № 26. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0026739-16#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Конституція України від 28.07.1996 (редакція від 01.01.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI; URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073- X; URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 28.07.2023).

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Tex t (дата звернення: 28.07.2023).

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Голос України. 2019. 27 верес. (№ 82). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 28.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права