Юридичний механізм звільнення та припинення повноважень судді: проблемні аспекти

Автор(и)

  • І. Хомишин Національний університет «Львівська політехніка» заступник директора з науково-педагогічної роботи, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти доктор юридичних наук, професор, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6180-3478

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.101

Ключові слова:

судова система, демократія, судова влада, судові органи, правовий статус судді, механізм притягнення суддів до юридичної відповідальності, судова реформа, правосуддя, судочинство, держава

Анотація

У статті визначено проблеми юридичного механізму звільнення та припинення повноважень судді, сформулювано напрямки вдосконалення законодавства України, яке регулює звільнення судді з посади та припинення його службових повноважень. Визначені наступні проблеми юридичного механізму звільнення та припинення повноважень судді: 1) постійні зміни в законодавстві зумовлюють наявність низки перехідних положень, диференціацію підстав та механізму припинення правового статусу судді; 2) неоднаковий обсяг прав та можливостей судді при реалізації такої юридичної гарантії при звільненні як довічне грошове забезпечення судді у відставці в залежності від фактів проходження кваліфікаційного оцінювання, призначення на посаду після 30 вересня 2016 року та стажу суддівської роботи після цієї дати не менше трьох років, а також від правил підрахунку суддівського стажу в залежності від дати обрання на посаду; 3) встановлення невідповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання є додатковою підставою звільнення судді з посади, не передбаченою Конституцією України; 4) недосконалість законодавчих змін переліку підстав припинення правового статусу судді, зокрема в частині неврахування факту закінчення п’ятирічного строку призначення великої кількості суддів та неможливості припинити правовий статус судді на цій підставі, створили не визначеності у статусі працівників; 5) оціночний характер категорій істотності, грубості, упередженості, умислу в діях судді зумовлює різне сприйняття наявності чи відсутності підстав для звільнення як дисциплінарного стягнення; 6) диференціація давності притягнення до дисциплінарної відповідальності в залежності від часу здійснення протиправних дій; 7) відсутність серед конституційних підстав припинення правового статусу судді такої підстави як поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, що зумовлює складнощі виконання рішень суду про поновлення судді на посаді; 8) альтернативність норми про можливість зупинення розгляду заяви про звільнення за власним бажанням чи у відставку на час розгляду скарги чи заяви в рамках дисциплінарного провадження; 9) фактичне виведення з кола осіб, що можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності за ст. 172-6 КУпАП, суддів, щодо яких прийнято рішення про звільнення їх з посади через недоліки законодавчої техніки правого регулювання механізму звільнення судді з посади; 10) відображення поширених у суспільстві явищ правового нігілізму, низького рівня правової культури і на членів Вищої ради правосуддя як дисциплінарного органу в судовій сфері; 11) спроби влади використовувати механізм звільнення суддів у політичних.

Посилання

Про затвердження Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення: Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03.11.2016 № 143/зп-16. URL:239http://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/poriadok_ta_metod.pdf (дата звернення: 16.06.2023).

Про затвердження Висновку стосовно проекту Закону «Про судоустрій і статус суддів» (реєстр. № 4734 від 30 травня 2016 року): Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.06.2016 № 12. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/0D4B2BBE5395484CC225804200275582 (дата звернення: 16.06.2023).

Штих Т.В. Правовий статус суддів як суб’єктів трудового права України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганськ, 2010. 22 с.

Рішення «Про притягнення судді Приморського районного суду міста Одеси Лабунського В.М. до дисциплінарної відповідальності». URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/27063 (дата звернення: 16.06.2023).

Мельник М. «Олександр Волков проти України»: Доленосне рішення та неквапливе виконання. URL: https://dt.ua/LAW/oleksandr-volkov-protiukrayini-dolenosnerishennya-ta-nekvaplive-vikonannya-_.html (дата звернення: 19.06.2023).

Про виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі «Олександр Волков проти України» щодо судді Верховного Суду України Волкова Олександра Федоровича: Постанова Верховної Ради України від 25.12.2014 № 60-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/60-19 (дата звернення: 19.06.2023).

Звіт Вищої кваліфікаційної комісії суддів за 2016 рік. URL: https://vkksu.gov.ua/statistics?year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2016 (дата звернення: 19.06.2023).

Пономаренко Є.Ю. Проблемні питання юридичного механізму звільнення та припинення повноважень судді. Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр. 2017. № 2. С. 73–78.

Пономаренко Є.Ю. Окремі аспекти вдосконалення нормативно-правого регулювання процедури звільнення судді з посади. Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27-28 січня 2017 року). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. С. 69–72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права