Внутрішні загрози національній безпеці України

Автор(и)

  • В.І. Тимошенко доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2947-5627

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.14

Ключові слова:

корупція, війна, тероризм, злочинність, несправедливість, обмеження прав і свобод

Анотація

Подається загальнотеоретична характерис­тика основних внутрішніх загроз національній безпеці України. Розмежовуються загрози, ри­зики та виклики. Наголошується, що зараз в Україні гостро стоїть проблема соціальної нерів­ності, розшарування населення за економічною ознакою та несправедливості. Розрив між бага­тими і бідними продовжує зростати. Викликає занепокоєння і злочинність, що є, як відомо, істотною загрозою правам і свободам людини, національній безпеці. Глобальною проблемою сучасності є тероризм, що становить значну не­безпеку для прав людини, є не лише криміналь­ною, а й військово-політичною загрозою, новою формою війни, що бачимо на прикладі війни з Росією, коли російські війська вбивають мирне населення України, знищують житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Загрозою є й обмеження прав і свобод, недієвість зако­ну, неефективність влади, що надто популяр­но в корумпованому суспільстві. Демографічні втрати та відсутність чіткого образу майбутньо­го країни довершує уявлення щодо внутрішніх загроз. Автор робить висновок, що в системі загроз національній безпеці нині особливе міс­це займає корупція та війна. Корупція підриває демократію, верховенство закону, перешкод­жає ефективному наданню державних послуг та зводить нанівець сподівання людей на безпеку, без якої неможливо повною мірою реалізувати права і свободи людини. В корумпованій краї­ні корупціонери збагачуються на війні, крадуть матеріальну допомогу та кошти, які виділяють Україні інші країни, міжнародні організації, на­віть кошти, які населення збирає для допомоги військовим. Своїми діями корупціонери переко­нують увесь світ, що його допомога є марною справою, оскільки може бути вкрадена. Факти корупції використовуються ворогом для підбу­рювання населення до протестів, що також не сприяє національній безпеці.

Посилання

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII: станом на 31 березня 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Tymoshenko V., Makarenko L. Political and legal guarantees of human and civil security. Law Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2022. Vol. 12(4). P. 9-16. DOI: 10.56215/04221204.09.

Смолянюк В. Національна безпека незалежної України: осягнення сутності. Політичні дослідження. 2021. № 1. С. 163-186. DOI: 10.53317/2786-4774-2021-1-10.

Valla L.G. Citizens' Perceptions of Security Issues: New and Old Actors in the National Security Framework. Journal of Human Se-curity. 2022. Vol. 18(1). doi: 10.12924/johs2022.18010018.

Hu Y., Hu Ch., Derrington E., Corgnet B., Qu Ch., Dreher J-C. Neural basis of corruption in power-holders. eLife. 2021, mar. Vol. 24, https://doi.org/10.7554/eLife.63922.

Медвідь Ф., Чорна М. Безпекова політика України в умовах зовнішньої агресії: нормативно-правове забезпечення. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2018. Вип. 5-6(79-80). С. 117-126. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/medvid_bezpekova.pdf.

Тероризм: кримінологічна детермінація і кримінально-правова протидія: монографія / В.В. Середа, І.Р. Серкевич; за заг. ред. В.С. Канціра. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 188 с.

ACssaoui R., Fabian F. Globalization, economic development, and corruption: A cross-lagged contingency perspective. Journal of International Business Policy. 2022. Vol. 5. P. 1-28. https://doi.org/10.1057/s42214-020-00091-5.

Павленко І., Нагірний В., Потапенко В., Маляревський Є. Аналіз загроз національній безпеці у сфері внутрішньої по¬літики. https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.06.

Індекс сприйняття корупції -2023: Україна покращила свій показник на 3 бали. 30.01.2024. URL.: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/indeks-spryynyattya-koruptsii-2023-ukraina-pokraschyla-sviy-pokaznyk-na-3-baly/.

Кудряшов Р. Справедливість: за що саме варто боротися. 18 лютого 2024 р. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2024/02/18/7442184/.

Vira I. Tymoshenko, Sergiy I. Maksymov, Larysa O. Makarenko, Olena S. Kravchenko, Sergiy S. Kravchenko. Threats to human rights in a globalized world / Amazonia Investiga. March 2021. Volume 10 - Issue 39: Р. 9-15. https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.1.

Герасименко П. Неефективність монобільшості: український досвід. 18 вересня 2023 р. URL: https://zn.ua/ukr/POLITICS/neefektivnist-monobilshosti-ukrajinskij-dosvid.html.

Доломанжи А. Більшість українців не довіряють усій центральній владі, - опитування. 31 жовтня 2023 р. URL: https://www.unian.ua/society/bilshist-ukrajinciv-ne-doviryayut-usiy-centralniy-vladi-opiuvannya-12441543.html,

Оприщенко А. Все більше українців мігрують за кордон (і, ймовірно, навряд чи повернуться після війни). Чи справді Україну чекає демографічна криза? 10 жовтня 2023 р. URL: https://zaborona.com/chy-spravdi-ukrayinu-chekaye-demografichna-kryza/.

Яким українці бачать майбутнє України через 10 років. 29 грудня 2023 р. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1348&page=1.

Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України. Пер. В.О. Романчук. 20 лютого 2024 р. URL: https://glavcom.ua/publications/dva-roki-vijni-shcho-dali-visim-inozemnikh-ekspertiv-prolivajut-svitlo-na-majbutnje-ukrajini-986965.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень