Конституційно-правові механізми регулювання економічних суспільних відносин в Другій Речі Посполитій

Автор(и)

  • В.В. Вісин Doctor of History, Professor of the Department of Law, Lutsk National Technical University, Україна https://orcid.org/0000-0001-9122-9158
  • Я.І. Ленгер Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Constitutional, Administrative and International Law, Lesya Ukrainka Volyn National University, Україна https://orcid.org/0000-0003-2666-9709

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.21

Ключові слова:

конституція, правова система, законодавство, Друга Річ Посполита, економічна система, суспільні відносини, власність, праця, фінансова система

Анотація

Досліджено конституційно-правові механіз­ми регулювання економічних суспільних від­носин в польській державі в 20-30-х роках ХХ ст. Визначено, що засадничими конститу­ційно-правовими інституціями економічної си­стеми є власність, праця, фінансова система. Конституційна регламентація сфери економічної організації суспільного життя різних держав не­однакова за формою й обсягом. На підставі про­аналізованої широкої законодавчої бази конста­товано, що в першій половині 20-х років ХХ ст. відбулося політичне, економічне та законодав­че становлення польської держави. Реформу­вання фінансової системи, сільського господар­ства, торгівлі сприяло становленню польської економічної системи. Зазначено, що втручання державних органів у господарські справи було мінімальним, що сприяло розвитку різних галу­зей виробництва країни й економіки загалом. У період від травневого перевороту 1926 р. до початку світової економічної кризи польське законодавство почало змінюватися з вільного демократичного на авторитарне. Ситуація ха­рактеризувалася суперечливими тенденціями: з одного боку, збереглися демократичні інститути й Конституція 1921 p., із другого - виконавча влада демонструвала прагнення управляти дер­жавою, незважаючи на парламент та політичні партії. Нове законодавство, запроваджене пілсудчиками в першій половині 30-х років, з од­ного боку, спрямовувалося на подолання кризо­вих явищ в економіці, а з іншого - відзначалося посиленим утручанням влади у всі сфери жит­тя суспільства. Констатовано, що у міжвоєнний період Друга Річ Посполита швидко створила й розвинула власну економіку. Це було досягну­то, завдяки налагодженій системі економічних суспільних відносин польської держави - си­стемі відносин власності, виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних і духовних благ. Провідну роль у цьому відіграло лібераль­не, демократичне конституційно-правове поле, яке стало ефективним механізмом регулювання господарської діяльності держави.

Рекомендовано використовувати досвід ро­зробки законодавства польської держави для удосконалення сучасного українського права в сфері економіки.

Посилання

Konstytuciya Polskoyi Respubliky (z peredmovoyu Volodymyra Shapovala). (2018) [Constitution of the Republic of Poland (with a foreword by Volodymyr Shapoval)]. Kyiv: Moskalenko O.M., 2018. 84 p. [in Ukrainian]; Zaretska T.I. (2009). Konstytuciyi Drugoyi Rechipospolytoyi Polskoyi 1921 ta 1935 [Constitutions of the Second Polish Republic 1921 and 1935]. Encyklopediya istoriyi Ukrayiny - Encyclopedia of the History of Ukraine (Vols. 5), (p. 50). Kyiv: Naukova dumka: Kon-Kyu [in Ukrainian]; Wladyslaw Pobog- Malinowski. (1956). Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 [The latest political history of Poland 1864-1945]. (Vols. II, part 1). London [in Polish]; Visyn V.V., Visyna T.M. (2014). Ukrayinskyj kooperatyvnyj rux u Volynskomu voyevodstvi (20-30-ti roky XX stolittya) [Ukrainian cooperative movement in the Volyn Voivodeship (20s-30s of the 20th century)]. Lutsk: LNTU [in Ukrainian].

Dziennik Ustaw Rzeczypospospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.). 1921, nr 49, poz. 300. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1921, nr 44, poz. 267. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1924 nr 4, poz. 28. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1924, nr 34, poz. 360. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1924, nr 34, poz. 351. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1924, nr 36, poz. 382. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1924, nr 56, poz. 574. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1924, nr 71, poz. 687. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1924, nr 118, poz. 1059. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1927, nr 38, poz. 339. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1927, nr 54, poz. 474. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1928, nr 34, poz. 321. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Visyn, V. (2010). Normatyvno-pravova baza rozvytku kooperatyvnogo ruxu u Volynskomu voyevodstvi u period mizh Pershoyu i Drugoyu svitovymy vijnamy [Normative and legal framework for the development of the cooperative movement in the Volyn Voivodeship in the period between the First and Second World Wars]. Litopys Volyni. Vseukrayinskyj naukovyj chasopys - Chronicle of Volyn. All-Ukrainian scientific journal, 8, 70-79 [in Ukrainian].

Dz. U. R. P. 1923, nr 92, poz. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1922, nr 10, poz. 65. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1923, nr 90, poz. 706. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1921, nr 59, poz. 369. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1926, nr 1, poz. 1. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1927, nr 53, poz. 468. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1928, nr 38, poz. 356. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1928, nr 64, poz. 584. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1928, nr 39, poz. 385. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1927, nr 78, poz. 680. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1927, nr 10, poz. 75. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Zashkilnyak, L., Krykun, M. (2002). Istoriya Polshhi: Vid najdavnishyh chasiv do nashyh dniv [History of Poland: From the earliest times to our days]. Lviv: Ivan Franko Lviv National University [in Ukrainian].

Madajczyk Cz. Dokumenty w sprawie polityki narodowosciowej wladz polskich po przewrocie majowym. Dzieje Najnowsze. 1972. Z. 3. S. 136-159.

Dz. U. R. P. 1935, nr 30, poz. 227. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1932, nr 67, poz. 622. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1933, nr 22, poz. 167. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1933, nr 22, poz. 165. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1932, nr 91, poz. 779. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1932, nr 94, poz. 817. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1932, nr 26, poz. 236. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1932, nr 24, poz. 188. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1932, nr 94, poz. 815. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1935, nr 85, poz. 520. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1934, nr 55, poz. 495. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1936, nr 35, poz. 272. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

Dz. U. R. P. 1936, nr 82, poz. 568. URL: https://dziennikustaw.gov.pl/DU.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право