Комплексність правової природи права на репродукцію

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.22

Ключові слова:

репродуктивне здоров'я, право на репродукцію, правове регулювання, моральні проблеми, дискримінація, рівність прав чоловіків і жінок

Анотація

У цій статті розглянуто репродуктивне здо­ров'я як важливу складову фізичного та психіч­ного благополуччя сучасного суспільства. Вона акцентує увагу на широкому спектрі послуг та інформації, що охоплює сексуальне та репродук­тивне здоров'я, контрацепцію, планування сім'ї, лікування статевих захворювань, вагітність та пологи. Вказано, що Дієвість захисту репродук­тивного здоров'я підтримується міжнародними нормами, включаючи Цілі сталого розвитку № 3, та базується на принципах гідності, рівності та права на вільний вибір. Підкреслюється, що репродуктивне здоров'я є основоположним пра­вом людини, яке безпосередньо пов'язане з пра­вом на життя та здоров'я. Дослідження цієї сфе­ри допомагає з'ясувати ефективність правових норм та заходів захисту, також стаття висвітлює проблему дискримінації, зокрема за ознакою статі, у контексті репродуктивного здоров'я, і підкреслює важливість боротьби з цією нерівні­стю. Крім того, стаття вказує на важливість до­ступу до інформації про репродуктивне здоров'я як ключового аспекту прав людини, що сприяє освіті та інформуванню громадськості.

Стаття також розглядає складну природу права на репродукцію, яка включає біологічні, правові, етичні та соціальні аспекти, що взає­модіють між собою та вимагають уважного ба­лансу між правами людини, етичними принци­пами та соціальними потребами.

Мотивовано, що право на репродукцію пе­редбачає право кожної особи на вільний вибір щодо сексуальної поведінки, планування сім'ї та доступ до якісних послуг репродуктивного здо­ров'я, однак реалізація цих прав може зіштовх­нутися з етичними та моральними дилемами, а також з різними підходами до правового ре­гулювання у різних країнах. Також важливим аспектом є соціальний аспект, який включає в себе доступність та якість послуг репродуктив­ного здоров'я, а також врахування соціокультурних норм та цінностей. Констатовано, що всі ці аспекти вимагають уважного балансу між правами людини, етичними принципами та со­ціальними потребами, з метою забезпечення на­лежного захисту та підтримки репродуктивного здоров'я кожної людини.

Посилання

Fray S. T., Etyka w praktyce pielęgniarskiej, PTP, Warszawa, 1997.

Kościelny P. Informacja prawna dotycząca klauzuli sumienia w zawodach medycznych w Niemczech, Zeszyty Prawnicze, 2012, nr 3, s. 254–256.

Baba C.F., Casas L., Ramm A., Correa S., Biggs M.A. Medical and midwifery student attitudes toward moral acceptability and legality of abortion, following decriminalization of abortion in Chile. Sexual & Reproductive Healthcare. 2020. Vol. 24, 100502.

Furedi A. The Case Against "The Case Against". In: The Moral Case for Abortion. Palgrave Macmillan, Cham. 2021 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-90189-9_4.

Жаровська І., Бліхар М., Матківська Р., Черкасова Л. Охорона репродуктивного здоров'я: міжнародний та вітчизняний досвід. Репродуктивна ендокринологія , 2022. Vol. 66, 109-117. https://doi.org/10.18370/2309-4117.2022.66.109-117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право