Принципи та норми права в конституційно-правовому механізмі забезпечення права на освіту дітей – представників корінних народів України

Автор(и)

  • А.Р. Карапетян Postgraduate student, Department of Constitutional Law and Comparative Jurisprudence, Uzhhorod National University, Україна https://orcid.org/0009-0008-6934-7164

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.26

Ключові слова:

право на освіту, права корінних народів України, корінний народ України, правові норми, принципи права, конституційно-правовий механізм забезпечення права дітей на освіту

Анотація

В статті встановлено роль принципів та норм права в нормативно-правовому механізмі забез­печення права на освіту дітей - представників корінних народів України, а також охарактери­зовано принципи, закріплені в міжнародних ак­тах та імплементовані в законодавство України.

Проаналізовано такі міжнародні акти з прав людини універсального характеру, які є дже­релом права в Україні: Конвенція Міжнародної організації праці про корінні народи та народи, що ведуть племінний спосіб життя в незалежних країнах; Декларація ООН про права корінних народів. З принципів, закріплених в Декларації ООН про принципи міжнародного права від 24 жовтня 1970 р., щодо корінних народів Украї­ни випливає таке: 1) корінні народи України - кримчаки, караїми, кримські татари - є наро­дом України, його складовим; 2) корінні народи України мають право здійснювати свій культур­ний і соціальний розвиток; 3) право на освіту дітей - представників корінних народів Украї­ни - є гарантією реалізації права на здійснен­ня культурного і соціального розвитку корінних народів України і суб'єктивних прав кожної ди­тини - представника корінного народу України; 4) право на самовизначення має український народ, корінні народи України - його складова, не окрема і відособлена складова, а складова, яка є невід'ємною від народу України; 5) кожна держава світу має поважати право українського народу і його невід'ємної складової - корінних народів України - на здійснення свого економіч­ного, соціального і культурного розвитку.

Виокремимо принципи внутрішньої політики держави в сфери освіти дітей - представників корінних народів України: 1) принцип держав­ної турботи; 2) принцип відповідальності (па­терналізму) держави; 3) принцип партнерства держави і корінних народів. При реалізації полі­тики держави в сфери освіти дітей - представ­ників корінних народів України: має бути поєд­нано принцип державної турботи і принцип від­повідальності (патерналізму) реалізації з прин­ципом партнерства держави і корінних народів.

Також виокремлено і мету діяльності держави в сфери освіти дітей - представників корінних народів України - вона полягає в максимально­му забезпеченні поваги, збереженні та розвитку самобутності корінних народів України. Інстру­ментарій, який для цього застосовується, був виявлений на підставі аналізу Конвенції Між­народної організації праці про корінні народи та народи, що ведуть племінний спосіб життя в незалежних країнах: 1) кореляція обов'язків держави та прав корінних народів України; 2) стимулювання такого суб'єкта як держава таким суб'єктом як міжнародна спільнота до встанов­лення партнерських форм взаємодії з корінними народами України; 3) використання міжнарод­ною спільнотою для стимулювання встановлен­ня партнерських форм взаємодії з корінними народами України договорів; 4) застосування міжнародною спільнотою примусу держави до встановлення партнерських форм взаємодії з корінними народами України вразі, якщо держа­ва порушує права корінних народів України, або не встановлює партнерські форми взаємодії.

Посилання

Deshko L. Social cohesion principle through implementation of Public Health Policy in the EU. Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Prava liudyny yak indykator rozvytku suchasnoi derzhavy». Kyiv. 2021. S. 114-115.

Deshko L., Vasylchenko O., Lotiuk O. Crimean Tatar National-Territorial Autonomy: Regulatory and Legal Guarantees of the Rights and Freedoms for the Indigenous Peoples of Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights. 2022. № 3. R. 24-28.

Deshko L.M., Bysaga Y.M. The structure of the constitutional and legal mechanism of financial support for the preparation and holding of elections of Peoples Deputies of Ukraine. Pravo UA. 2023. № 1. S. 187¬198.

Deshko L.M., Bysaga Y.M. The concept of the constitutional and legal mechanism of financial support for the preparation and holding of elections of peoples deputies of Ukraine. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: «Pravo». 2023. Vyp. 75. Ch. 3. S. 241-246.

Deshko L.M., Hospodarets D.M. The interaction of the President of Ukraine with the Parliament and bodies of the executive power: problems of theory and practice. Visegrad Journal on Human Rights. 2023. URL: https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2023/06/Vishegrad_01_2023_FINAL.pdf.

Ezer, Tamar, Deshko, Ludmylla, Gunn Clark, Nicola, Kameni, Enga, Lasky, Bruce A. Promoting Public Health through Clinical Legal Education: Initiatives in South Africa, Thailand, and Ukraine. 2010. 17 HUM. RTS. BRIEF 27.

Bysaha Yu., Deshko L., Nechyporuk H. Mizhnarodna bezpeka, natsionalna bezpeka, konstytutsiina bezpeka: teoretyko-pravovi pidkhody. Porivnialno-analitychne pravo. 2020. № 4. S. 43-49.

Bysaha Yu.M., Bielov D.M., Berch V.V., Deshko L.M., Zaborovskoyi V.V., Prodan V.I. Pravo - diievyi zasib peremohy Ukrainy u viini z rf: analityka, otsinky, prohnozy: mizhnarodna kolektyvna monohrafiia. Uzhhorod: Vydavnychyi dim «RIK-U», 2023. 275 s.

Volkov V., Deshko L. Na zakhyst medychnoho prava. Yurydychnyi Visnyk Ukrainy. 2006. № 8. S. 8.

Volkov V.D., Deshko L.N., Zablotskyi V.P. y dr. Medytsynskoe pravo Ukraynu: Uchebnoe posobye. Donetsk: DonNU, 2005. 268 s.

Deshko L. Konstytutsiini osnovy pravovoho statusu osoby. Konstytutsiine pravo Ukrainy: navch. posibnyk. Donetsk: DonNU, 2014. S. 77-109.

Deshko L., Manzhylei M. Borotba z rasyzmom ta rasovoiu dyskrymynatsiieiu v Ukraini: rekomendatsii yevropeiskoi komisii proty rasyzmu ta neterpymosti. Tendentsyy razvytyia yurydycheskoi nauky v Belarusy. 2023. S. 49-50.

Miroshnichenko V. Pro prava korinnykh narodiv ta implementatsiiu yikh u zakonodavstvo Ukrainy. URL: https://voicecrimea.com.ua/main/pro-prava-korinnix-narodiv-ta-implementaciya-%D1%97x-u-zakonodavstvo-ukra%D1%97ni.html.

Polychko T., Bysaha Yu., Berch V., Deshko L., Nechyporuk H., Petretska N. Verkhovenstvo konstytutsiinykh norm u natsionalnii systemi prava. Uzhhorod: TOV «RIK-U», 2021. 220 s.

Byelov D., Bielova M. Evidence and proving in constitutional proceedings: doctrinal aspects. Visegrad Journal on Human Rights. Issue 1. 2023. p. 33-39.

Byelov D., Bielova M. Challenges for children's rights in connection with the development of artificial intelligence. Visegrad Journal on Human Rights. Issue 2. 2023. p. 44-48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право