Застосування позовної давності в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • О.С. Кочина кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права Національного університету «Чернігівська політехніка», Україна
  • В.В. Кот здобувач вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.37

Ключові слова:

позовна давність, воєнний стан, зупинення позовної давності, продовження позовної давності, карантин, право на захист

Анотація

Статтю присвячено висвітленню правової проблеми застосування строків позовної дав­ності в умовах воєнного стану, який діє в нашій державі з 24 лютого 2022 року. Так, було ак­центовано увагу, що проблемні питання із за­стосування строків позовної давності виникли ще, під час пандемії Covid-19, коли було вве­дено карантинні обмеження, а законодавцем закріплено норми про продовження строків по­зовної давності.

Автори дослідили питання важливості існу­вання інституту позовної давності в контексті права на судовий захист. Було визначено, що позовна давність має важливе значення для учасників судового розгляду, адже для сторони позивача вона виступає, як законодавчо визна­чена можливість звернутися протягом певного строку для захисту своїх прав та свобод, а для відповідача, в свою чергу є інструментом захи­сту себе від цивільно-правової відповідальності шляхом застосування строків позовної давності, що є самостійною підставою для відмови у задо­воленні позову.

Також досліджено проблематику зупинен­ня позовної давності в контексті законодавчих норм в Цивільному кодексі України. Автори кон­статували, що використаний законодавцем тер­мін «продовження строків позовної давності» на період дії карантину та воєнного стану є невда­лим формулюванням та в деякій частині супере­чить нормам законодавства. Цивільний кодекс України передбачає, що позовна давність може бути збільшена за домовленістю сторін або зу­пинена у випадку настання певних обставин.

Окрім цього, автори дослідили питання до­цільності зупинення строків позовної давності на період дії воєнного стану. Так, було визна­чено, що з 30.01.2024 р. позовна давність, що встановлена Цивільним кодексом України повні­стю зупинена на період дії воєнного стану. Од­нак, на думку авторів, зазначені дії законодав­ців, які виразилися у примусовому зупиненні строків позовної давності порушують право на судовий захист та ставлять одну зі сторін в кра­ще становище в порівнянні з іншою.

Автори запропонували змінити підхід до строків позовної давності, не зупиняючи їх, а на­давши можливість стороні позивача, у випадку, якщо відповідач заявить про застування строків позовної давності навести для суду переконливі аргументи, що він пропустив зазначений строк з поважних причин, а не просто з самого факту існування воєнного стану.

Посилання

Бреус Б.В. Генеза інституту позовної давності. Юридичний науковий електронний журнал. 2019, № 6. С. 95-97.

Гуйван П.Д. Позовна давність - строк захисту порушеного права за позовом особи. Актуальні проблеми приватного права. 2022, № 4, С. 18-24.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 17.03.2024 р.).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30.03.2020 р. № 540-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text (дата звернення: 17.03.2024 р.).

Словник UA. Портал української мови та культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php (дата звернення: 17.03.2024 р.).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 р. № 2120-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (дата звернення: 17.03.2024 р.).

Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини: Закон України від 08.11.2023 р. № 3450-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3450-20#top (дата звернення: 17.03.2024 р.).

Господарський кодекс України: Закону України від 16.01.2023 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 17.03.2024 р.).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 18.06.2020 р. № 731-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-20#Text (дата звернення: 17.03.2024 р.).

Рішення Господарського суду міста Києва від 11.04.2023 р. по справі № 910/14698/22. URL: https://opendatabot.ua/court/110173654-a936fbb90c08a4cb9e17eb5cdfc76b4e (дата звернення: 17.03.2024 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право