Історико-правові засади розвитку страхування в Республіці Італія: теоретико-правовий аналіз

Автор(и)

  • І.Б. Мачуська доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права «ЮІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна https://orcid.org/0000-0002-6441-8356
  • С.Б. Недільченко старший викладач кафедри іноземних мов «ЮІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна https://orcid.org/0009-0002-3399-5502
  • І.В. Аргатюк старший викладач кафедри іноземних мов «ЮІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна https://orcid.org/0009-0005-5076-5639
  • І.П. Лещенко старший викладач кафедри іноземних мов «ЮІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна https://orcid.org/0009-0007-9360-6712
  • В.В. Бурлій старший викладач кафедри іноземних мов «ЮІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна https://orcid.org/0009-0003-4267-5735

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.38

Ключові слова:

страхування, правового регулювання страхових відносин в Італії, страхові послуги, договір страхування, морське страхування

Анотація

У статті здійснюється дослідження історико-правових аспектів розвитку страхування та правового регулювання страхових відносин в Італії. Зазначено, що підвалини страхових від­носин та їх правового регулювання спостеріга­лись у багатьох країнах сучасної Європи, у тому числі і в Італії.

Досліджено, що перші форми страхування в Італії спостерігались ще за часів Римської Ім­перії у вигляді діяльності релігійних товариств та військових колегії. Доведено, що початкові форми страхування в Римської Імперії були по­будовані на засадах загальних інтересів учас­ників, мали не комерційний характер та не мали на меті отримання прибутку.

Встановлено, що з ХІІІ ст. в Італії виника­ють асоціації взаємодопомоги, що були ство­рені у рамках гільдій ремісництва, що мали на меті допомогу їх членам у разі настання певних страхових випадків. Досліджено, що починаючи із ХІІІ ст. Італія стає центром формування мор­ського страхування з центром у Генуї, Флоренції та Венеції. У статті зазначено, що правове регу­лювання морського страхування здійснювалось відповідно до норм, що були зазначені в Пізанському статуті та інших законодавчих актах, а також договорах страхування, що мали нотарі­альне посвідчення. Зазначено, що наприкінці ХІІІ ст. були створені спеціальні суди з метою вирішення спорів у сфері морського страхуван­ня.

Досліджено, що починаючи з ХІУ ст. в Іта­лії спостерігається формування комерційного страхування, що регулювалось Венеціанським кодексом морського страхування та Флорентій­ським ордонансом 1523 р. Проаналізовано, що у ХУ-ХУІ ст.ст. в Італії широке поширення от­римало такі види страхування, як страхування приданого, а також ренти, тонтіни і кредити, парі. З'ясовано, що починаючи з XVIH ст. в Іта­лії створюються страхові компанії, у формі акці­онерних товариств, морське страхування здійс­нює Морська біржова страхова палата, отримує розвиток страхування від пожежі.

Зазначено, що з ХХ ст. в Італії отримує роз­виток страхування життя. Встановлено, що на сьогоднішній день Італія є однією із провідних держав, що здійснює страхову діяльність на ринку страхових послуг.

Посилання

Le assicurazioni in Italia. URL: https://www.assicurazione.it/storia-delle-assicu-razioni.html.

Мачуський В.В. Страхове право : навч. посібн. К. КНЕУ. 2009. 467 с.

Paola Antoni. Storia delle assicurazioni. URL: https://www.linkedin.com/pulse/storia-delle-assicurazioni-paola-antonini?originalSubdomain=it.

Реверчук С.К., Сива Т.В., Кубув С.І., Вовчак О.Д. Історія страхування: Підручник. К.: Знання. 2005. 213 с.

Carlo Gatti. Breve storia delle assicurazioni maritime. URL: https://www.marenos-trumrapallo.it/adorno/.

Van Niekerk, J.P. The Development of the Principles of Insurance Law in the Netherlands from 1500 to 1800. Vol. 1. 1998.

The Documentary History of Insurance. 1000 B.C.-1875 A.D. Newark. NJ: Prudential Press. 1915. pp. 5-6. Retrieved June 15. 2021.

Kingston, Christopher. "Marine Insurance in Philadelphia During the Quasi-War with France, 1795-1801". The Journal of Economic History. March 2011. 71 (1): 162-184.

Franklin, James (2001). The Science of Conjecture: Evidence and Probability Before Pascal. Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp. 274-277.

Paolo Garonna, Michele D'Alessandro. Assicurazioni e sviluppo: lezioni dalla storia. URL: https://iris.luiss.it/bit-stream/11385/100992/5/Assicurazioni%20e%20sviluppo.%20Lezioni%20dalla%20storia.pdf.

Luigi Selleri Viaggio nel mondo del rischio. URL: https://ru.everand.com/book/286733705/Viaggio-nel-mondo-del-rischio.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право