Особливості реалізації права подружжя на вибір прізвища: компаративістські та прикладні аспекти

Автор(и)

  • О.А. Оксанюк адвокат, доктор філософії за спеціальністю 081 - Право м. Хмельницький, Україна https://orcid.org/0000-0003-0547-2712

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.41

Ключові слова:

права подружжя, право на вибір прізвища, зміна прізвища, розірвання шлюбу, подружнє прізвище, колишнє подружжя

Анотація

В науковій статті автор провів наукове до­слідження порівняльно-правових та прикладних особливостей реалізації права наречених, под­ружжя та колишнього подружжя на вибір пріз­вища. На підставі проведеного дослідження, ав­тор дійшов висновку, що право на вибір пріз­вища може розумітися у трьох значеннях - як право наречених, подружжя (як «право на зміну прізвища») та колишнього подружжя. Особами, яким належить право на вибір прізвища є: на­речені, тобто жінка та чоловік, які подали заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану, але ще не одружилися; подружжя, тоб­то жінка та чоловік, які перебувають разом у зареєстрованому шлюбі (однак, за умови, якщо вони змінили своє прізвище при укладенні шлю­бу); колишнє подружжя, тобто жінка та чоловік, які перебували у зареєстрованому шлюбу, який вже розірвано (аналогічно, за умови, якщо прізвище колишнього подружжя було змінене при укладанні шлюбу). Сімейне законодавство України передбачає передусім несудовий поря­док реалізації права на вибір прізвища - воно реалізовується через прийняття відповідної за­яви про державну реєстрацію шлюбу або заяви подружжя або колишнього подружжя про зміну прізвища; судовий порядок передбачається лише щодо випадків реалізації права колишнім подружжям в контексті вирішення спору про розірвання їх шлюбу. Зважаючи на неоднознач­ність судової практики у науковій літературі за­пропоновано особі, яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу, після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище, якщо від­повідну вимогу було заявлено під час подання позову про розірвання шлюбу. Право на вибір прізвища за законодавством держав ЄС може бути реалізоване як при державній реєстрації шлюбу, так і під час шлюбу чи його розірванні. При цьому, німецьке законодавство визначає та­кож порядок використання подружнього прізви­ща овдовілим подружжям. Угорське законодав­ство окремо визначає порядок реалізації права на вибір прізвища жінкою і окремо - чоловіком, а також допускає заборону використання шлюб­ного прізвища колишнім подружжям, якщо його було засуджено до позбавлення волі за умисний злочин, за умови заперечення проти цього ін­шого з колишнього подружжя.

Посилання

Ватрас В.А. Особливості суб'єктного складу подружніх і прирівняних до них правовідносин. Університетські наукові записки. 2009. № 1 (29). С. 65-70.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-14.

Салюк П.І. Захист сімейних прав та інтересів судом. Дис. ... докт.філ. Спец. 081 Право. Хмельницький, 2023. 238 с..

Рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 13 січня 2020 року у справі № 752/22211/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86923528.

Рішення Сарненського районного суду Рівненської області від 14 лютого 2023 року у справі № 572/3481/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111827440.

Рішення Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2022 року у справі № 572/780/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106072216.

Рішення Котовського міськрайонного суду Одеської області від 27 жовтня 2022 року у справі № 505/1701/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106979549.

Рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 31 січня 2022 року у справі № 310/5008/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103075451.

Рішення Тячівського районного суду Закарпатської області від 26 вересня 2022 року у справі № 307/2766/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106496660.

Code civil. Titre V : Du mariage (Articles 143 a 227). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117710/#LEGISC-TA000006117710.

Burgerliches Gesetzbuch (BGB). Ausfertigungsdatum: 18.08.1896. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html.

Kodeks rodzinny i opiekunczy. Grupa ArsLege.pl. URL: https://lexlege.pl/kodeks-rodzinny-i-opiekunczy/#krio/tytul-i-mal-zenstwo/83/,krio/tytul-ii-pokrewienstwo-i-powinowactwo/96.

Гражданский кодекс Чехии. Закон от 03.02.2012 г. Ministerstvo spravedlnosti Ceske republiky. URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/novy-obcansky-zakonik-rj.pdf.

Zakon o rodine a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zakony pre i'udi. URL: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-36.

Гражданский закон Латвийской Республики от 28.01.1937 г. (ред. от 19.11.2015 г.). Inlatplus. URL: https://www.inlatplus.lv/wp-content/uploads/2019/11/ Гражданский-закон.pdf.

Act V of 2013 on the Civil Code (as in force on 1 September 2023). Nemzeti Jogsz- abalytar. URL: https://njt.hu/jogszabaly/en/2013-5-00-00.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право