Правові новели реорганізації суб'єктів господарювання

Автор(и)

  • П.С. Борцевич професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент , Україна https://orcid.org/0000-0003-0921-0779

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.45

Ключові слова:

суб'єкт господарювання, правове регулювання, акціонерне товариство, реорганізація акціонерного товариства, права акціонерів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних підходів правового регулювання реорганізації суб'єктів господарювання. В статті наголошуєть­ся на тому, що ефективний процес реорганізації потребує вирішення багатьох питань, головними з яких є розпорядження активами суб'єкта го­сподарювання. Вирішення майнових аспектів реорганізації суб'єкта господарювання потребує максимального та об'єктивного врахування за­конних інтересів учасників суб'єкта господарю­вання.

В статті наведено приклад сучасного правого регулювання поділу акціонерного товариства на основі аналізу норм нового Закону України «Про акціонерні товариства». В статті наголошується на тому, що з прийняттям в 2023 році нового Закону України «Про акціонерні товариства» вдосконалено підходи до організації проведен­ня поділу акціонерного товариства.

Важливе значення появи новел в правовому регулюванні реорганізації акціонерного това­риства заслуговує врахування законодавцями стандартів Європейського Союзу в цій сфері. Зокрема, в чинному Законі України «Про акціо­нерні товариства» знайшли відображення умови та процедури поділу акціонерних товариств, що передбачені в Директиві Європейського Пар­ламенту і Ради ЄС 2017/1132/ЄС від 14 червня 2017 року щодо деяких аспектів корпоративно­го права.

В статті проведено дослідження положень Ди­рективи 2017/1132/ЄС від 14 червня 2017 року в частині організації поділу акціонерного това­риства та здійснено порівняльну характеристи­ку положень Закону України «Про акціонерні товариства», якими передбачено основи органі­зації поділу акціонерних товариств на предмет врахування стандартів Європейського Союзу в цій сфері. Відмічено, що поділ акціонерного товариства для забезпечення прав та інтересів акціонерів має здійснюватися на основі їх воле­виявлення, яке формується завдяки узгоджен­ню та опублікуванню проєкту поділу товариства та його фаховій експертній оцінці незалежними експертами.

У висновках наголошується на тому, що по­ложеннями чинного Закону України «Про акціо­нерні товариства» враховані основні аспекти стандартів ЄС в частині реорганізації акціонер­ного товариства, що повинно сприяти підвищен­ню рівня захисту прав та інтересів акціонерів.

Посилання

Цивільний кодекс України: Кодекс України, Закон від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Про акціонерні товариства: Закон України ВІД 17.09.2008 р., № 514-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text.

Пояснювальна записка до Проєкту Закону «Про акціонерні товариства» № 2493 від 25.11.2019 р. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=2493&conv=9.

Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132&qid=1712648525878.

Про акціонерні товариства: Закон України від 27.07.2022 р., № 2465-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2465-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право