Аналіз положень Комюніке з впровадження Європейського зеленого курсу "Готові до 55"

Автор(и)

  • М.М. Дутов кандидат юридичних наук, старший накуковий співробітник, партнер адвокатського об’єднання «ГУДМАН», Україна https://orcid.org/0000-0002-4661-2833

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.47

Ключові слова:

«Готові до 55», енергоефективність, торгівля квотами на викиди парникових газів, енергетика, клімат

Анотація

З метою досягнення цілі Європейського клі­матичного закону Європейського Союзу щодо скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року, Комісія ЄС пропонує внести зміни до європейського енергетичного та кліматичного законодавства. Ці зміни включають 16 початко­вих законодавчих та стратегічних пропозицій, що стосуються енергетичного та кліматичного законодавства, та ці пропозиції розглянуто у цій статті. Проведено порівняльне дослідження іс­нуючих правових положень з пропозиціями Ко­місії ЄС, визначено відмінності, що пропонують­ся до прийняття у оновлених нормативно-пра­вових актах.

Виявлено, що запропоновані зміни спрямова­ні на посилення існуючих законодавчих актів з клімату та енергетики шляхом внесення в першу чергу змін до їхніх цілей, сфери застосування та структури. Зміни також стосуються системи тор­гівлі квотами на викиди, розподілу зусиль між державами-членами, оподаткування енергії, енергоефективності та впровадження відновлю­ваних джерел енергії. Пакет реформ включає в себе нові інструменти, такі як введення другої системи торгівлі квотами на викиди парникових газів для секторів будівництва та транспорту, використання Механізму коригування вугле­цевих викидів та впровадження Соціального кліматичного фонду. Комісія ЄС активно вико­ристовує комбінацію законодавчих норм і полі­тичних інструментів, що базуються на цінах.

Однак кількість та характер суперечок, які можуть виникнути між запропонованими захо­дами, ще не є до кінця зрозумілими. Так, зараз важко оцінити можливість досягнення скоро­чення викидів парникових газів у транспорт­ному та будівельному секторах лише за 9 років до 2030 року на підставі застосування запропо­нованих інструментів. Також проблема амбітної мети в умовах скорочення часу до 2030 року також виявляється в можливо нереалістичному графіку досягнення окремих цілей в означені проміжки часу.

Посилання

Opinion of the European Economic and Social Committee on Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: ‘Fit for 55’: delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to climate neutrality [COM(2021) 550 final]. Official Journal. 2022. L 275. P. 101–107.

Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’). Official Journal. 2021. L 243. P. 1–17.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Stepping up Europe’s 2030 climate ambition Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people. COM/2020/562 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0562&qid=1711018651487 (accessed 21.03.2024).

Sabine Schlacke, Helen Wentzien, Eva-Maria Thierjung, Miriam Köster. Implementing the EU Climate Law via the ‘Fit for 55’ package. Oxford Open Energy. 2022. Vol. 1. P. 1-13.

Marta Villar Ezcurra, Jerónimo Maillo González-Orús. Environmental Governance Through Tax Law in the European Union. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-24888-7_14 (accessed 21.03.2024).

Jean Chateau, Antonela Miho and Martin Borowiecki. Economic effects of the EU’s ‘Fit for 55’ climate mitigation policies: A computable general equilibrium analysis. – OECD Economics Depart- ment Working Papers. URL: https://doi.org/10.1787/18151973 (accessed 21.03.2024).

Європейський зелений курс: можливості та загрози для України: аналітичний документ. – Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» (2020) / за заг. ред. Н. Андрусевич. URL: https://dixigroup.org/storage/files/2020-05-26/european-green-dealwebfinal.pdf (дата звернення: 04.03.2024).

Європейський зелений курс і кліматична політика України: аналіт. доп. / [С.П. Іванюта, Л.М. Якушенко]; за заг. ред.

А.Ю. Сменковського. – Київ: НІСД, 2022. – 95 с. URL: https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2022.12 (дата звернення: 04.03.2024).

Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC. Official Journal. 2003. L 275. P. 32–46.

Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 2003/87/ EC. Official Journal. 2015. L 264. P. 1–6.

Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism’ (COM(2021) 564 final — 2021/0214 (COD)). Official Journal. 2022. L 152. P. 181–188.

Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013. Official Journal. 2018. L 156. P. 26–42.

Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community Framework for the taxation of energy products and electricity. Official Journal. 2003. L 283. P. 51–65.

Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC. Official Journal. 2012. L 315. P. 1–56.

Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources. Official Journal. 2018. L 328. P. 82–209.

Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 setting CO2 emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles, and repealing Regulations (EC) No 443/2009 and (EU) No 510/2011. Official Journal. 2019. L 111. P. 13–53.

Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure. Official Journal. 2014. L 307. P. 1–20.

Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/841/2023-05-11 (accessed 21.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право