Двадцятиріччя Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України": чи є майбутнє?

Автор(и)

  • Х.А. Григор’єва доктор юридичних наук, професор, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна https://orcid.org/0000-0001-7659-2178

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.58

Ключові слова:

державна підтримка сільського господарства, сільське господарство, агробізнес, агропротекційне законодавство, сільськогосподарська продукція, аграрне право, сільськогосподарська діяльність

Анотація

У статті проведено аналіз двадцятирічної історії існування спеціального Закону України «Про державну підтримку сільського господар­ства України». Прийнятий у 2004 році цей Закон був вимогою часу - він став ключовим законо­давчим актом, яким фактично закладено основу подальшого якісного розвитку агропротекційного права. Двадцятирічне існування цього Зако­ну вимагає аналізу його еволюції та проблем­них питань, визначення тенденцій розвитку та реального впливу на суспільні відносини. Такий фундаментальний аналіз дасть змогу відповісти на головне питання: чи здатен цей Закон ефек­тивно регулювати агропротекційні відносини у складних умовах сьогодення, враховуючи воєн­ні та післявоєнні виклики. Проведене дослід­ження було структуроване за трьома етапами трансформації Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»: етап апробації первинної моделі (2004-2008 роки); етап антикризової модернізації (2009­2019 роки); етап вимушеної модернізації (2020 - до сьогодні). У цілому, проаналізувавши двад­цятилітню історію еволюції Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», можна зробити висновок про те, що цей Закон не виконує покладені на нього су­спільно важливі завдання. Найбільш концеп­туальний вигляд він мав у своїй первинній редакції; найменш концептуальний - сьогод­ні. Значна частина його норм протягом всього періоду існування залишалася декларативною, що загалом надзвичайно негативно відбивало­ся на регулюванні агропротекційних відносин: декларативні, непрацюючі норми усією своєю масою створювали викривлене уявлення про актуальну систему державної підтримки сільсь­кого господарства. Чинним агропротекційним законодавством не передбачено жодних «сто­впів», тобто ключових правових механізмів під­тримки - натомість зараз Закон містить розріз­нений перелік окремих механізмів із більшим чи меншим ступенем деталізації їх регулювання. Навіть воєнний стан та необхідність особливої підтримки сільськогосподарських товаровироб­ників у період 2022-2024 років не підштовхнули нормотворця до концептуального реформуван­ня чинного агропротекційного законодавства, однак нагальна необхідність його проведення вже очевидна.

Посилання

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 року. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 49. Ст. 527.

Ухвала Апеляційного суду Черкаської області від 28 березня 2007 року у справі № 22а-93/2007. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/1240879 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Про максимальні закупівельні ціни на окремі об’єкти державного цінового регулювання на 2005/06 маркетинговий рік: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 518-р. Урядовий кур’єр. 2005. № 243 (втратило чинність).

Рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2008 року у справі № 12/84. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/2364150 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Постанова Вищого господарського суду України від 06 квітня 2011 року у справі № 46/419. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/14763192 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції: Закон України від 04.06.2009 року. Відомості Верховної Ради України. 2009. № 43. Ст. 638.

Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»: Закон України від 29.06.2010 року. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 37. Ст. 493.

Про внесення змін до статті 13 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»: Закон України від 22.12.2011 року. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 31. Ст. 383.

Григор’єва Х.А. Правові засади державної підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. № 35. Ч. II. С. 46–49.

Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України від 09.02.2012 року. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 41. Ст. 491.

Ухвала Вищого адміністративного суду України від 29 жовтня 2009 року у справі № К-9126/09. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/8029369 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Ухвала Вищого адміністративного суду України від 02 лютого 2010 року у справі № К-9459/08. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/8088637 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Ухвала Вищого адміністративного суду України від 15 листопада 2012 року у справі № К-39889/10. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/27563825 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Ухвала Вищого адміністративного суду України від 11 серпня 2015 року у спра- ві № К/800/30787/1. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/48698572 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів: Закон України від 16.10.2012 року. Відомості Верховної Ради. 2014. № 6-7. Ст. 80.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи: Закон України від 04.07.2013 року. Відомості Верховної Ради. 2014. № 20-21. Ст. 712.

Григор’єва Х.А. Правовий аналіз форвардних закупівель зерна як засобу державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 4. С. 47–52.

Григор’єва Х.А. Загроза зникнення АТ «Аграрний фонд»: закономірна еволюція чи небезпечна правова тенденція? Актуальні проблеми земельного, аграрного та екологічного права в умовах сучасних викликів і загроз: матеріали круглого столу (Харків, 12 травня 2023 року) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. Харків : Право, 2023. С. 46–49.

Ухвала Вищого адміністративного суду України від 30 вересня 2015 року у справі № К/800/47297/14. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/52079584 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Ухвала Вищого адміністративного суду України від 13 листопада 2013 року у справі № 2а-2911/09/2370. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/36637972 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Постанова Верховного Суду від 21 лютого 2019 року у справі № 818/309/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80037048 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Постанова Верховного Суду від 23 березня 2020 року у справі № 240/6150/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88385351# (дата звернення: 10.03.2024 року).

Постанова Верховного Суду від 27 березня 2020 року у справі № 480/4545/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88460928 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році: Закон України від 20.12.2016 року. Відомості Верховної Ради. 2017. № 4. Ст. 42.

Григор’єва Х.А. Правові особливості бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам. Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : матер. Всеукр. наук.-пр- акт.конф. (Київ, 26 травня 2017 року). Київ, 2017. С. 101–104.

Постанова Верховного Суду від 04 жовтня 2023 року у справі № 910/17717/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114239095 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 14 листопада 2023 року у справі № 813/2245/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114971839 (дата звернення: 10.03.2024 року).

Постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 29 вересня 2021 року у справі № 480/431/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99973629# (дата звернення: 10.03.2024 року).

Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції: Закон України від 05.11.2020 року. Офіційний вісник України. 2020. № 98. Стор. 10. Ст. 3184.

Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації зе- мель: Закон України від 17.02.2022 року. Офіційний вісник України. 2022. № 39. Стор. 9. Ст. 2064.

Проект Закону про Державний аграрний реєстр № 11063 від 04.03.2024 року. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43801 (дата звернення: 10.03.2024 року).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право