Окремі аспекти державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою

Автор(и)

  • Н.В. Ільків кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3182-8391

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.59

Ключові слова:

право постійного користування земельною ділянкою, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, суборенда земельної ділянки, електронні земельні торги

Анотація

Статтю присвячено дослідженню стану пра­вового регулювання права постійного користу­вання земельною ділянкою в Україні. Акценто­вано увагу на змінах у правовому регулюванні земельних відносин у ході земельної реформи, що, відповідно, вплинули на зміну суті права по­стійного землекористування. Законодавчі спро­би змусити суб'єктів права постійного користу­вання земельними ділянками до переоформлен­ня права призвело до зменшення кількості його об'єктів, неодноразово змінювався суб'єктний склад цього права. Однак, дане право існує, й очевидно існуватиме й надалі, зумовлюючи не­обхідність законодавчого врегулювання та ана­лізу судової практики.

Здійснено системний аналіз права постійного користування земельними ділянками, визначення механізмів реалізації права постійного користуван­ня за умови державної реєстрації права, встанов­лення шляхів ефективного використання земель, які перебувають у постійному користуванні різних суб'єктів, в умовах законодавчих перетворень.

Підсумовано, що зміни у правовому регулю­ванні інституту права постійного користування земельними ділянками очікувано забезпечать збільшення надходжень до бюджету, сприяти­муть прозорості земельних відносин через мож­ливість укладення договорів суборенди земель­них ділянок, запобігатимуть корупції у земель­ній сфері, сприятимуть визначенню юридичної долі права постійного користування осіб, які відповідно до ст. 92 ЗК не включені до переліку суб'єктів, які можуть набувати право постійно­го користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності. Водночас, законодавчі прогалини у регулюванні права постійного користування земельною ділянкою потребують подальших наукових досліджень та формулювання пропозицій з вдосконалення зе­мельного законодавства України.

Посилання

Подцерковний О. Право постійного користування: проблеми і переваги. Адаптація земельного законодавства України до вимог Європейського Союзу. Гарантії прав на землю: мат-ли міжнар. наук.-практ. конференції. Київ, 3 червня 2021. С. 34-37.

Кауфман А. Чи є шанс у права постійного користування залишитись у законодавстві? URL: https://zib.com.ua/ua/147414.html.

Чумак Ю. Право постійного користування земельною ділянкою в аспекті земельної реформи: практика Верховного Суду. ЗВ. 2021. № 7. С. 8-12.

Кулинич П.Ф. Право постійного користування землею у діяльності фермерських господарств: деякі спірні питання теорії і практики. Землевпорядний вісник. 2021. № 5. С. 7-11.

Земля та майно. Асоціація міст України. URL: https://auc.org.ua/novyna/parlament-gotuye-zminy-do-realizaciyi-prava-postiynogo-korystuvannya.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право