Організаційно-правове забезпечення впровадження штучного інтелекту в Сінгапурі

Автор(и)

  • А.О. Гачкевич кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної інформації НУЛП «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-8494-1937

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.71

Ключові слова:

штучний інтелект, впровадження штучного інтелекту, штучний інтелект в Сінгапурі, державна політика в галузі штучного інтелекту, управління штучним інтелектом в Сінгапурі, створення та використання технологій штучного інтелекту, «м'яке право» та штучний інтелект

Анотація

Реалізація концепції «розумної нації» у Сін­гапурі зумовила появу ряду ініціатив зі впро­вадження технологій штучного інтелекту у різні сфери, насамперед прийняття Національної стратегії штучного інтелекту. За період з 2018 р. до сьогодні органи виконавчої влади, взявши за основу етичні стандарти, сформували політику та правила для використання штучного інтелек­ту на тлі законодавчого поля. Їхню високу ефек­тивність підтверджує наявність у Сінгапурі умов одночасно сприятливих для технологічного ро­звитку та гарантування безпеки суспільства. У даній статті викладене авторське бачення прин­ципів управління в галузі штучного інтелекту в Сінгапурі, в основі яких лежить ідея балансу між сприянням технологічним та бізнес-інноваціям, з одного боку, а з іншого - захистом інтересів громадян. Виокремлені інноваційні інструменти для забезпечення впровадження - акти «м'яко­го права» - загальногалузеві та спеціалізовані - від Управління з розвитку інфокомунікацій та медіа, Комісії зі захисту персональних даних, Валютно-фінансового управління Сінгапуру та Міністерства охорони здоров'я. Особлива увага приділена Модельним рамкам щодо управління штучним інтелектом, які отримали високу між­народну оцінку. Автор розглядає інституційну інфраструктуру державного управління в га­лузі штучного інтелекту, яка виходить за межі Міністерства комунікації та інформації. Наведені приклади проектів із реалізації національних стратегій (AI Verify, Veritas, 100E). Визначені особливості організаційно-правового забезпе­чення впровадження штучного інтелекту в Сін­гапурі, які відрізняють його від інших лідерів у світі. Зроблена спроба концептуалізації пра­вил для створення та використання технологій штучного інтелекту, яка відображає наявні тен­денції у політиці Сінгапуру. Показано виділення окремих видів, наприклад, генеративного ШІ та систем ШІ з безперервним навчанням, в якості об'єктів регулювання актів «м'якого права», а також поєднання рекомендацій для галузі ШІ в цілому та для таких сфер застосування техноло­гій ШІ як охорона здоров'я та фінанси.

Посилання

Костенко О. Аналіз національних стратегій розвитку штучного інтелекту. Інформація і право. 2022. № 2(41). С. 58-69, 2022. 2(41). DOI https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.2(41).270365.

Андрощук Г.О. Політика і стратегії розвитку штучного інтелекту в країнах світу: quo vadis? (частина 1). Наука, технології, інновації. 2023. № 1. С. 15-29. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001406894.

Пістракевич О.В. Стратегії розвитку штучного інтелекту в Європейському Союзі (на прикладі країн Вишеградської групи). Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2021. Вип. 1(9). С. 160-174. DOI https://doi.org/10.29038/2524-2679-2021-01-160-174.

Вінникова Н.А. Державні стратегії розвитку та впровадження штучного інтелекту. Регіональні студії. 2022. № 28. С. 51¬57. DOI https://doi.org/10.32782/2663-6170/2022.28.9.

Тюря Ю.І. Правове регулювання використання штучного інтелекту на основі європейського підходу. Знання Європейського права. № 2. 2022. С. 141-145. DOI https://doi.org/10.32837/chern.v0i2.360.

Павліха Н., Науменко Н., Корнелюк О. Розвиток та регулювання штучного інтелекту в Україні у воєнний та повоєнний періоди: сучасні тенденції та перспективи. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. № 8(08). С. 105-111. DOI https://doi.org/10.32782/dees.8-18.

Асірян С.Р. Законодавча практика Сінгапуру щодо використання штучного інтелекту. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2023. № 3. С. 313-317. DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.03.57.

Walters R., Coghlan M. Data Protection and Artificial Intelligence Law: Europe Australia Singapore - An Actual or Perceived Dichotomy? American Journal of Science, Engineering and Technology. 2019. Vol. 4, No. 4. Pp. 55-65. DOI https://doi.org/10.11648/j.ajset.20190404.11.

Remolina N., Seah J. How to Address the AI Governance Discussion? What Can We Learn From Singapore's AI Strategy? SMU Centre for AI & Data Governance Research Paper No. 2019/03. Singapore, 2019. 18 p. DOI https://doi.org/10.2139/ssrn.3444024.

Goode K., Kim M., Deng M. Examining Singapore's AI Progress. Center for Security and Emerging Technology. Washington, 2023. 42 p.

Speech by PM Lee Hsien Loong at the Smart Nation launch on 24 November 2014. Prime Minister's Office Singapore. URL: https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/transcript-prime-minister-lee-hsien-loongs-speech-smart-nation-launch-24-november (дата звернення: 15.03.2024).

Launch of Digital Government Blueprint - "A Singapore Government that is Digital to the Core, and Serves with Heart". Smart Nation Singapore. URL: https://www.smart-nation.gov.sg/media-hub/press-releases/launch-of-digital-government-blueprint (дата звернення: 15.03.2024).

Digital Economy Framework for Action. Infocomm Media Development Authority. URL: https://www.imda.gov.sg/7media/imda/files/sg-digital/sgd-framework-for-action.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Singapore National AI Strategy (NAIS). Smart Nation Singapore. URL: https://go.gov.sg/nais2019.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Карпенко Ю. Зарубіжний досвід визначення концептуальних та інституціональних засад розвитку штучного інтелекту в публічному управлінні. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2019. Вип. 24. C. 34-42.

Любохинець Л.С., Шпуляр Є.М. Цифрова трансформації національної економіки: сучасний стан та тренди майбутнього. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 4. С. 213-217. DOI https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-272-4-1-212-217.

Требик Л., Зубко М. Використання штучного інтелекту в публічній сфері: зарубіжний досвід. The 1th International scientific and practical conference "Current issues of science and integrated technologies", Milan, January 10-13 2023. Milan: International Science Group, 2023. Pp. 550-552.

Сторожилова У.Л., Сторожилов Г.М., Сторожилов П.М. Переваги впровадження SMART-стратегій штучного інтелекту для Причорноморського регіону. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 70. С. 129-137. DOI https://doi.org/10.32843/bses.70-21.

Singapore National AI Strategy 2.0 (NAIS 2.0). Smart Nation Singapore. URL: https://file.go.gov.sg/nais2023.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. Organisation for Economic Cooperation and Development. URL: https://legalinstruments.oecd.org/api/print?ids=648&lang=en (дата звернення: 15.03.2024).

Road Traffic Act 1961. Singapore Statutes Online. URL: https://sso.agc.gov.sg/act/rta1961 (дата звернення: 15.03.2024).

Online Falsehoods and Manipulation Act 2019. Singapore Statutes Online. URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/POFMA2019 (дата звернення: 15.03.2024).

Model Artificial Intelligence Governance Framework. First Edition. BSA's AI Policy Resource Center. URL: https://ai.bsa.org/wp-content/uploads/2019/09/Model-AI-Framework-First-Edition.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Model Artificial Intelligence Governance Framework. Second Edition. Personal Data Protection Comission. URL: https://www.pdpc.gov.sg/-/media/files/pdpc/pdf-files/resource-for-organisation/ai/sgmodelaigovframework2.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Companion to the Model AI Governance Framework. Implementation and Self-Assessment Guide for Organizations. Personal Data Protection Commission. URL: https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Resource-for-Organisation/AI/SGIsago.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Artificial Intelligence and Democratic Values Index. Center for AI and Digital Policy. URL: https://www.caidp.org/reports/aidv-2022 (дата звернення: 15.03.2024).

Proposed Model AI Governance Framework for Generative AI Fostering a Trusted Ecosystem. AI Verify Foundation. URL: https://aiverifyfoundation.sg/downloads/Proposed_MGF_Gen_AI_2024.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Advisory Guidelines on use of Personal Data in AI Recommendation and Decision Systems. Personal Data Protection Commission. URL: https://www.pdpc.gov.sg/-/media/files/pdpc/pdf-files/advisory-guidelines/advisory-guidelines-on-use-of-personal-data-in-ai-recommendation-and-decision-systems_1mar2024.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Advisory Guidelines on Key Concepts in the Personal Data Protection Act. Personal Data Protection Commission. URL: https://www.pdpc.gov.sg/-/media/files/pdpc/pdf-files/advisory-guidelines/ag-on-key-concepts/advisory-guidelines-on-key-concepts-in-the-pdpa-17-may-2022.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Regulatory Guidelines for Software Medical Devices - A Life Cycle Approach. Health Science Authority. URL: https://www.hsa.gov.sg/docs/default-source/hprg-mdb/guidance-documents-for-medical-devices/regulatory-guidelines-for-software-medical-devices---a-life-cycle-approach_r2-(2022-apr)-pub.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Artificial Intelligence in Healthcare Guidelines (AIHGle). Ministry of Health. URL: https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/eguides/1-0-artificial-in-healthcare-guidelines-(aihgle)_publishedoct21.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Ethical, Legal and Social Issues Arising from Big Data and Artificial Intelligence Use in Human Biomedical Research. Reaching Everyone For Active Citizenry. URL: https://www.reach.gov.sg/docs/default-source/reach/reach-files/public-consultations/2023/moh/public-consultation-on-big-data-and-artificial-intelligence-in-human-biomedical-research/bdai-public-consultation-paper_27-june.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Principles to Promote Fairness, Ethics, Accountability and Transparency (FEAT) in the Use of Artificial Intelligence and Data Analytics in Singapore's Financial Sector. Monetary Authority of Singapore. URL: https://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/News%20and%20Publications/Monographs%20and%20Information%20Papers/FEAT%20Principles%20Final.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Make AI safe & beneficial for humanity. AI Verify Foundation. URL: https://aiverifyfoundation.sg (дата звернення: 15.03.2024).

Veritas Initiative. Monetary Authority of Singapore. URL: https://www.mas.gov.sg/schemes-and-initiatives/veritas (дата звернення: 15.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право