Захист прав і свобод людини в адміністративному судочинстві в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Ю.М. Колтун аспірант Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0007-5456-8143

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.80

Ключові слова:

адміністративне судочинство, захист прав, доступність суду, воєнний стан, електронне судочинство

Анотація

У статті проводиться захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина в ад­міністративному судочинстві в умовах воєнного стану.

Умотивовується, що право на справедливий суд є необмежувальним правом в період певних надзвичайних станів. В умовах воєнного стану реалізація принципу доступності суду є одною з ключових як для суспільства, окремого гро­мадянина так і для ефективного функціонуван­ня органів публічної влади та загалом держави. Аргументовано, що право на судовий захист є критично вагомим під час війни, а його гіпоте­тичне обмеження могло б спровокувати неле- гітимність влади, громадські заворушення, а в широкому розумінні анархію та порушення ре­жиму законності.

Доведено, правова система виступає незмін­ним механізмом дотримання вимог законності, навіть в складних політико-правових обстави­нах за рахунок безперервності функціонування у тому числі адміністративного судочинства. В умовах війни, коли багато демократичних форм участі громадськості у політичному процесі є обмеженими, тільки адміністративна юстиція виступає тим механізмом, що дозволяє проти­діяти цій «домінуючій парадигмі» виконавчого управління та спроможна вирішити громадські запити, подолати можливі дисонанси між вла­дою та соціумом, нормалізувати суспільні відно­сини відповідно до новітніх викликів та запитів. Тому ефективна, належна робота судової систе­ми в цілому, а особливо адміністративного су­дочинства створює «платформу» для збережен­ня політики демократичної, правової держави в умовах воєнного стану.

Також вказано, що роль адміністративного судочинства під час війни є цінною й у тому, що судові рішення підсилюють державно-владні рі­шення та формують належну правореалізаційну практику для суб'єктів владних повноважень та й для інших суб'єктів.

Виокремлено три найсуттєвіші проблеми функціонування адміністративної юстиції в умо­вах війни: територіальна доступність, безпекові загрози та труднощі процесуального характе­ру. Визначено, що електронне урядування ста­ло ефективним механізмом протидії військовим загрозам для системи адміністративного право­суддя.

Посилання

Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»: закон України від 24.02.2022 № 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text.

Young J. States of exception as paradigms of government: emergency and criminal justice in Jamaica? Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue Canadienne Des Études Latino-Américaines et Caraïbes, 2022. Vol. 47(2) P. 235–260. URL: https://doi.org/10.1080/08263663.2022.2066819.

Lührmann A.,; Rooney B. Autocratization by Decree: States of Emergency and Democratic Decline. Comparative Politics, 2021. Vol. 53, N. 4. P. 617–649.

Ginsburg T., Versteeg M. The bound executive: Emergency powers during the pandemic, International Journal of Constitutional Law, 2021 Vol. 19, Is. 5, P. 1498–1535. URL: https://doi.org/10.1093/icon/moab059.

Petrov J. The COVID-19 emergency in the age of executive aggrandizement: what role for legislative and judicial checks? The Theory and Practice of Legislation, 2020. Vol. 8(1–2) P. 71–92. URL: https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1788232.

Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану: Розпорядження Верховного Суду від 06.03.2022 № 1/0/9-22. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/war/Rozp_10_03_2022_1.pdf.

Рада суддів України. Усім судам України: Рада суддів України оприлюднила рекомендації роботи судів в умовах воєнного стану. 02.03.2022 р. URL: https://rsu.gov.ua/ua/news/usim-sudam-ukraini-rsu-opublikuvala-rekomen-dacii-sodo-rooti-sudiv-v-umovah-voennogo-stanu

Syal R. Coronavirus Could Cause “Unprecedented” Backlog of Court Cases. The Guardian, April 29 2020, URL: https://www.theguardian.com/law/2020/apr/29/coronavirus-could-cause-unprecedented-backlog-court-cases.

HMCPSI, CPS Responses to COVID-19: 16 March to 8 May 2020. An Inspection of the CPS During the Period Prior to and During the National Lockdown URL: https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmcpsi/inspections/cps-response-to-covid-19-16-march-to-8-may-2020/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право