Колізія норм права щодо адміністративного (досудового) оскарження рішень у сфері податкових правопорушень

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.89

Ключові слова:

Колізія норм права, якість закону, lex specialis, податкові правовідносини, адміністративне оскарження

Анотація

В статті розглядається актуальна пробле­ма невідповідності норм Податкового кодексу України та Закону України «Про адміністративну процедуру» в частині адміністративного (досу­дового) оскарження рішень у сфері податкових правопорушень.

Загальні засади Закону України «Про адміні­стративну процедуру» чітку, зрозумілу та ефек­тивну формулу взаємовідносин держави та ор­ганів місцевого самоврядування з приватними особами.

До основних нововведень Закону України «Про адміністративну процедуру» щодо адміні­стративного оскарження належить право оскар­жувати процедурні рішення, право подання скарги в усній формі, передбачено процедуру примирення, збільшено строк для подання скар­ги, змінено порядок подання скарги, та інше.

Втілення у життя норм Закону України «Про адміністративну процедуру» у сферу податко­вих правовідносин можливе лише через приве­дення у відповідність норм Податкового кодексу України до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Проте, законодавець проігнорував таку ви­могу та не забезпечив відповідне приведення у відповідність норм законів, що зумовило виник­нення існування суперечливих норм права.

Проведено співвідношення суперечливих норм права на підставі чого зроблені відповідні висновки про неможливість застосування ново­введень Закону України «Про адміністративну процедуру» до процедури адміністративного (досудового) оскарження рішень у сфері подат­кових правопорушень у зв'язку з наявним пріо­ритетом норм Податкового кодексу України.

Значна увага приділена теоретичному та практичному підходу до застосування принципів щодо співіснування суперечливих норм права. У даному випадку перевага надається нормам По­даткового кодексу України, що зумовлено дією принципу lex specialis (спеціальний закон, спе­ціальна норма).

Неприведення норм Податкового кодексу України у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру» позбавить приват­них осіб можливості застосовувати ефективні засоби відстоювання та захисту власних інтере­сів у взаємовідносинах з податковим органом.

Зроблені висновки, які зазначені у статті, дозволяють усунути та подолати наявну колізію норм права.

Посилання

Податковий кодекс України: Кодекс Укра-їни від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 21.02.2024 р.).

Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 № 2073-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text (дата звернення: 21.02.2024 р.).

Про правотворчу діяльність: Закон України від 24.08.2023 № 3354-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text (дата звернення: 21.02.2024 р.).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру». Реєстраційний № 10161 від 18.10.2023. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2033826 (дата звернення: 21.02.2024 р.).

Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» від 02.10.2023 № 128962/7.1.1/4-23. Міністерство юстиції України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2033824 (дата звернення: 21.02.2024 р.).

Висновок на проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону Укра-їни «Про адміністративну процедуру», поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 10161) від 16.11.2023 р. № 04-23/03-2023/253027. Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. URL: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/pubFile/2075814 (дата звернення: 21.02.2024 р.).

Зауваження до проекту Закону України про адміністративну процедуру від 16.03.2021 р. № 07/02-2021/94339. Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/pubFile/656204.

Рішення Конституційного Суду України від 18 червня 2020 року, справа № 3-189/2018(1819/18). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va05p710-20#Text (дата звернення: 21.02.2024 р.).

Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративну процедуру» / авт. колектив: Андрійко О.Ф., Бевзенко В.М. та ін.; за заг. ред. Тимощука В.П. - Київ, 2023 - 545 с.

Берназюк Я.О. Застосування принципу lex specialis при вирішенні колізій у законодавстві: аналіз судової практики. URL: https://constitutionalist.com.ua/wp-content/uploads/2023/01/120.pdf (дата звернення: 21.02.2024 р.).

Берназюк Я.О. Основні підходи до вирішення колізій у законодавстві: теоретико-правове дослідження. URL: https://constitutionalist.com.ua/wp-content/uploads/2022/10/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9.docx (дата звернення: 21.02.2024 р.).

Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів України: автореф. дис. канд. юрид. наук. Київ, 2003. 21 с.

Чорнолуцький Р.В. Теоретичні проблеми підвищення якості законодавчих актів у нормотворчій (нормопроектній) діяльності. Держава і право. Серія «Юридичні науки». зб. наук. праць. 2015. Вип. 67. С. 11-34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право