Кримінально-правова характеристика військових кримінальних правопорушень

Автор(и)

  • Н.В. Коломієць доктор юридичних наук, професор, Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-5609-2651
  • А.В. Бровко здобувач вищої освіти, Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.97

Ключові слова:

військові кримінальні правопорушення, родовий об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона, ознаки військових кримінальних правопорушень

Анотація

У статті підкреслено, що тема військових кримінальних правопорушень надзвичайно ак­туальна в контексті порушень законності та дисципліни у військовій сфері. З урахуванням зміни геополітичного оточення, збільшення за­гроз нацбезпеці, поширення збройних конфлік­тів та воєнних дій, ці проблеми стають особливо важливими. Зазначено, що законодавство, яке встановлює відповідальність за військові пра­вопорушення, має багато проблем у цій сфері, адже невирішеною залишається колізія між кримінальною та адміністративною відповідаль­ністю військовослужбовців, немає чіткого визна­чення суб'єкта та об'єкта військових криміналь­них правопорушень. Актуальність дослідження відкреслюється тим, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну спостерігається тенденція поширення кримінальних правопо­рушень проти встановленого порядку несення військової служби (військових кримінальних правопорушень). Відповідно до статистики, протягом першого півріччя 2022 року їх кіль­кість зросла з 1,6 тисячі у 2021 році до 6017 тисяч, що означає збільшення на 370%. Однак, кількість кримінальних проваджень, що були направлені до суду з обвинувальним актом, зросла лише на 22%. Ця статистика показує пе­реважання таких кримінальних правопорушень, як: ст. 407 («Самовільне залишення військової частини або місця служби»), ст. 408 («Дезер­тирство») і ст. 402 («Непокора») Криміналь­ного кодексу України. Протягом 2022 року їх було зафіксовано у загальній кількості 4350 в порівнянні з 71 у 2021 році. До суду було на­правлено 664 кримінальних проваджень [1]. Це свідчить про те, що законодавче регулювання в умовах військової агресії російської федера­ції, що становить загрозу для існування України як незалежної демократичної держави, має бути спрямоване на подолання недоліків у норматив­но-правових актах, що встановлюють юридичну відповідальність за військові правопорушення. У межах дослідження було встановлено озна­ки військових кримінальних правопорушень та їх види за об'єктом посягання, проаналізовано суб'єктивні та об'єктивні ознаки кримінального складу цієї групи правопорушень, зокрема, ак­центовано увагу на особливості складу окремих військових кримінальних правопорушень.

Посилання

Лихачов Р. Військові злочини: статистика. Волонтерський рух «Адвокати ЗСУ». URL: https://pravo-ua.com/crime/vijskovi-zlochyny-statystyka/ (дата звернення: 20.03.2024).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2013 року. Офіс Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2 (дата звернення: 20.03.2024).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2014 року. Офіс Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2 (дата звернення: 20.03.2024).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2017 року. Офіс Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2 (дата звернення: 20.03.2024).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2020 року. Офіс Генерального прокурора. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2 (дата звернення: 20.03.2024).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : Закон України від 22.11.2018 р. № 2617-VIII : станом на 3 лип. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text (дата звернення: 21.03.2024).

Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III : станом на 1 січ. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 21.03.2024).

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Харків: Право, 2013. Т. 2 : Особлива частина. 2013. 1040 с.

Ободовський О.В. Загальна характеристика військових кримінальних правопорушень. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2021. № 51. С. 108-114.

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: затверджено Законом України від 24 березня 1999 р. № 548-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text (дата звернення: 22.03.2024).

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII : станом на 3 берез. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (дата звернення: 26.03.2024).

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII : станом на 19 жовт. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 26.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право