Кримінально-правова характеристика самовільного залишення військової частини або місця служби. Аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак

Автор(и)

  • Н.В. Коломієць доктор юридичних наук, професор, Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-5609-2651
  • Є.Ю. Лугина здобувач вищої освіти, Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.98

Ключові слова:

військові кримінальні правопорушення, склад кримінального правопорушення, Збройні Сили України, військовослужбовці, воєнний стан

Анотація

Стаття містить дослідження у сфері військо­вих кримінальних правопорушень. Зазначено, що військові кримінальні правопорушення за­кріплені в окремому Розділі XIX Особливої ча­стини Кримінального кодексу України. Їх поєд­нує те, що становлять ризик втрати достатньої обороноздатності, що в контексті сучасної ро­сійсько-української війни означає втрату мож­ливості зберігати мир та державність. Увагу в дослідженні зосереджено на одному із таких кримінальних діянь, а саме самовільному за­лишенні військової частини або місця служби (далі - СЗЧ). Авторами наведена статистика із зазначенням кількості випадків кількість заре­єстрованих кримінальних правопорушень, ква­ліфікованих за ст. 407 КК України. Станом на перше півріччя 2022 року їх число становило майже 2 тисячі, тобто в 4 рази більше, ніж до моменту повномасштабного вторгнення росій­ської федерації на територію України. Тому було зроблено зауваження, що попри можливість застосування державного примусу у виді кри­мінального покарання, військовослужбовці досі масово вчиняють СЗЧ, що свідчить про потре­бу посилення механізмів попередження та про­тидії цим кримінальним правопорушенням. Під час аналізу норм Кримінального кодексу було встановлено наступні обов'язкові ознаки вій­ськових кримінальних правопорушень, які при­таманні зокрема і СЗЧ: діяння посягає на спеці­альний об'єкт; наявність спеціального суб'єкта: військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів; діяння є військовим кримінальним правопорушенням тільки тоді, коли воно закріплене в розділі XIX Особливої частини КК України. Зазначено, що ст. 407 КК України передбачає простий, ква­ліфікований та особливо кваліфікований кри­мінальний склад СЗЧ. Підкреслено можливість застосування адміністративної відповідальності за СЗЧ. Щодо складу кримінального правопору­шення, було проаналізовано родовий та спеці­альний об'єкт СЗЧ, встановлено, що об'єктивна сторона представлена двома формами діяння, підкреслено про наявність особливого суб'єкта СЗЧ, а суб'єктивна сторона включає вину у фор­мі умислу або необережності залежно від форми діяння. Розглядається також заздалегідь обду­маний умисел, як обов'язкова ознака суб'єктив­ної сторони СЗЧ.

Посилання

Покарання військових за самовільне залишення військової частини: статистичні дані Самовільне залишення. Адвокати ЗСУ. URL: https://pravo-ua.com/crime/pokarannya-vijskovyh-za-samovilne-zalyshennya-vijskovoyi-chastyny-statystychni-dani/ (дата звернення: 22.03.2024).

Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III : станом на 1 січ. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення 22.03.2024).

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): теоретичні та прикладні аспекти: монографія / М.І. Карпенко; за заг. ред. B. К. Матвійчука. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2018. 420 с.

Орловська Н.А., Степанова Ю.П. Самовільне залишення військової частини або місця несення служби: кримінально-правові ознаки і проблеми кваліфікації. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С. 511-515.

Ленда О. Об'єкт самовільного залишення військової частини або місця служби: доктринальні проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник ДДУВС. 2022. C. 593-597.

Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України від 25.03.2024 р. № 2232-XII : станом на 27 лют. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text (дата звернення: 22.03.2024).

Ткаченко П.І. Кримінально-правова характеристика заздалегідь обдуманого умислу самовільного залишення військової частини або місця служби. IV International Scientific and Practical Conference "Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences". 2022. С. 56-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право