Деякі аспекти кримінальних доказів та цифрових доказів

Автор(и)

  • Я. Матіс External doctoral student in the field of criminal law Faculty of law of Matej Bel University, Словаччина

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.116

Ключові слова:

докази, цифрові докази, Будапештська конвенція, кримінальний процес

Анотація

Розвиток цифрових технологій докорінно змінив ландшафт кримінальних розслідувань та судочинства. Ця стаття заглиблюється в нюанси доказової сфери, приділяючи особливу увагу цифровим доказам, які стають все більш поширеними в сучасну цифрову епоху. Поширення цифрової інформації створює як можливості, так і виклики для кримінального судочинства.
Визнаючи зростаюче значення електронних доказів у кримінальних розслідуваннях, Комісія вжила активних заходів для спрощення процесу отримання таких доказів. Були введені нові правила, що полегшують отримання електронних доказів судовими органами. Серед цих правил – положення про створення Європейського ордеру на отримання доказів та Європейського ордеру на збереження, спеціально розроблених для електронних доказів у кримінальних справах. Крім того, провайдери електронних послуг, що діють на території Європейського Союзу, тепер зобов’язані призначати юридичного представника, що ще більше підвищує доступність електронних доказів для судового розгляду.
Незважаючи на ці досягнення, використання цифрових доказів викликає складні правові питання та проблеми. У цьому документі критично розглядаються різні наслідки, пов’язані з використанням цифрових доказів, проливаючи світло на такі питання, як автентичність, допустимість та збереження цифрових доказів. Поглиблений аналіз цих аспектів має на меті дати уявлення про багатогранну природу цифрових доказів та їхні наслідки для кримінального судочинства. Окрім розгляду правових складнощів, у статті також робиться спроба встановити фундаментальне розуміння цифрових доказів шляхом надання базових визначень і класифікацій.
Розглядаючи різноманітні джерела та форми цифрових доказів – від електронних листів і записів про транзакції до відеозаписів і метаданих – цей документ закладає основу для всебічного розуміння цієї сфери, що розвивається. Таким чином, цей документ є всебічним дослідженням ролі цифрових доказів у сучасних кримінальних розслідуваннях і судових процесах.

Посилання

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA FACULTY OF LAW: PRESS RELEASE; Zakonnost' a efektivita trestneho konania s dorazom na prfpravne konanie - spolocne vyhlasenie. 2022.

KURILOVSKA, L., SISULAK, S.: Rychlost' trestneho konania a dokazovanie. Pravny obzor, 105, 2022, с. 6, s. 507-521. https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.6.04/

STRKOLEC, M.: Uvod do trestneho prava procesneho. Kosice: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2022, 87 s.

Act No. 301/2005 Coll., the Criminal Procedure Code, as amended.

FRYSTAK, M.: Znalecke dokazovani v trestnim fizen. Praha : Wolters Kluwer CR, 2019, s. 1.

SIMOVCEK, I.: Trestne pravo procesne. Plzen, 2011.

IVOR, Jaroslav, et al.: Trestne pravo procesne. Iura Edition spol. sro, 2010.

MISKOLCIOVA, Iveta.: Vseobecne vychodiska dokazovania v trestnom konani. Forenzni vedy, pravo, kriminalistika, 2021, 6.3: 308-317.

BALAZ, P. - PALKOVIC, J.: Dokazovanie v trestnom konani. Bratislava, 2005.

HUSAR, E. a kol.: Trestne pravo procesne. Bratislava: IURA Edition, 2001. 279 s. ISBN 8089047-04-1.

Section 11 of Act No. 301/2005 Coll., the Criminal Procedure Code, as amended.

ZAHORA, J.: Pocitacova kriminalita v europskom kontexte. In: Justicna revue: casopis pre pravnu prax, 2005, roc. 57, с. 2, s. 207 a nasl.

KLENKA, M.: Digitalne dokazy z otvorenych zdrojov. Pravnik, 2023, 162.6. https://orcid.org/0000-0002-3210-6884.

VACCA, R., John: Computer Forensics: Computer Crime Scene Investigation, Volume 1, Cengage Learning, s. 7, 2005.

NOVAK, Martin, GRIER, Jonathan, GONZALEZ, Daniel: New approaches to digital evidence acquisition and analysis.

European Commission - Fact Sheet. Frequently Asked Questions: New EU rules to obtain electronic evidence, Brussels [online]. 2018 [cit. 01.04.2024]. Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_3345.

SWGDE: Digital and Multimedia Evidence (Digital Forensics) as a Forensic Science Discipline [online]. 2014 [cit. 01.04.2024]. Available from: https://www.swgde.org/documents/published--complete-listing.

COUNCIL OF EUROPE. 2022. Budapest Convention and related standards [online]. [Cit. 15. 1. 2021] Available from: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention).

The Budapest Convention (ETS No. 185) and its Protocols.

HONG, Ilyoung.: International Digital Forensic Investigation at the ICC. In: BIASIOTTI.

SOMMER, Peter: Digital Evidence, Digital Investigations and E-Disclosure: A Guide to Forensic Readiness for Organizations, Security Advisers and Lawyers, The Information Assurance Advisory Council (IAAC), Third Edition, s. 25-27 [online]. 2012 [cit. 01.04.2024]. Available from: https://cryptome.org/2014/03/digital-investigations.pdf.

ZAHORA, Jozef.: Zaist'ovanie digitalnych dokazov v cezhranicnych situaciach. Casopis pro pravni vёdu a praxi, 2019, 27.1: 49-63.

U.S. Department of Justice Office of Justice Programs: (2001) Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders, written and Approved by the Technical Working Group for Electronic Crime Scene Investigation, Washington, USA.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність