Формування системи "договірної безпеки" України як складова сучасної архітектури міжнародного миру й безпеки євроатлантичного регіону

Автор(и)

  • С.А. Горовенко аспірант Київського університету права Національної академії наук України, Україна https://orcid.org/0000-0001-5020-7112

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.124

Ключові слова:

договірна безпека, НАТО, зовнішньополітична діяльність, безпека євроатлантичного регіону, міжнародно-правові зобов'язання, збройна агресія проти України, статут ООН

Анотація

У статті проаналізовано міжнародно-право­ві передумови, основні етапи, досягнення та поточний стан зовнішньополітичної діяльно­сті України в сфері безпеки протягом останніх двох років. Автор, в першу чергу, намагається проаналізувати роль і наслідки реалізації стра­тегії малих «альянсів» безпеки, які домінувала в Україні у 2020-2021 роках, а також проде­монструвати, яким чином зазначена стратегія трансформувалась, із початком повномасштаб- ної збройної агресії проти України, з огляду на актуальні виклики суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України.

Більше того, автор операціоналізує концеп­цію (системи) «договірної безпеки» як можливо­го етапу розширення системи «колективної обо­рони», сформованої в євроатлантичному регіоні в межах Організації Північноатлантичного дого­вору (НАТО). В центрі цієї концепції, зрозуміло, знаходиться України, з огляду на своє унікальне геополітичне розташування на Європейському континенті.

Автором були детально проаналізовані Київ­ський безпековий договір (2022), який заклав теоретичні основи концепції «договірної безпе­ки», та Спільну декларація про підтримку Украї­ни (2023), яка є міжнародно-правовим рамковим договором, що визначає міжнародно-правові передумови формування «договірної безпеки» як складової системи підтримання міжнародного миру і безпеки, як в Україні, так і, відповідно, в євроатлантичному регіоні.

Також автором проведений загальний огляд укладених, на виконання Спільної декларації про підтримку України, у 2024 році Угод про співробітництво у сфері безпеки. Це, втім, за­кладає передумови для подальшого наукового опрацювання зазначених документів, їх силь­них і слабких сторін, міжнародно-правових зо­бов'язань держав-партнерів та України, аналізу їх сукупної дії та можливих загроз для і наслід­ків від їх реалізації.

Зрештою, ця наукова робота присвячена аналізу унікального шляху України, в умовах її спротиву і вжиття заходів оборони від збройної агресії Російської Федерації, щодо приєднання до Організації Північноатлантичного договору в довгостроковій перспективі, а також досліджен­ню дій України із розбудови власної спроможно­сті та гарантування безпеки до моменту такого приєднання.

Посилання

Резолюція про територіальну цілісність України. № 68/262 / Генеральна асамблея ООН. 2014. URL: https://digitallibrary.un.org/record/767883 (дата звернення: 10.03.2024).

Україна VS Росія: Юридична боротьба в ЄСПЛ за притягнення країни-агресорки до відповідальності за порушення прав людини. Міністерство юстиції України. 2023. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/ukraina-vs-rosiya-yuridichna-borotba-v-espl-za-prityagnennya-kraini-agresorki-do-vidpovidalnosti-za-porushennya-prav-lyudini (дата звернення: 15.03.2024).

Горовенко С.А. Інституалізовані міжнародні альянси безпеки: на захисті основоположних прав людини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2023. № 75 (3). С. 234-240.

Vilnius Summit Communique. Issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Vilnius. 2023. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_217320.htm (дата звернення: 20.02.2024).

Расмуссен А.Ф., Єрмак А.Б. Київський безпековий договір. Міжнародні гарантії безпеки для України: Рекомендації. Офіс Президента України. Київ. 2022. URL: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/15/93/cf0b512b41823b01f15fa24a1325edf4_1663050954.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Мицик В.В. Міжнародне публічне право. Том 2. Основні галузі: підручник. Харків: «Право», 2019. 614 с.

Президент України Володимир Зеленський. Вечірнє відеозвернення. 30 січня 2024 року. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2cC7xiUR1Ak. (дата звернення: 25.03.2024).

Joint Declaration of Support for Ukraine. Press release. U.S. Embassy Kyiv. July 12, 2023. URL: https://ua.usembassy.gov/joint-declaration-of-support-for-ukraine/. (дата звернення: 10.03.2024).

Демченко О. Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України. Українське інтернет-видання «Лівий берег». Відділ «Світ». URL: https://lb.ua/world/2023/07/12/564973_garantii_bezpeki_vid_g7_realniy.html. (дата звернення: 19.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право