Спільні політики Європейського Союзу

Автор(и)

  • І.Ю. Дір Надзвичайний і Повноважний Посол України, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент, докторант ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна https://orcid.org/0000-0001-9829-4294

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.125

Ключові слова:

держави-члени, Європейський Союз, договір, законодавство, спільна політика, інтеграція

Анотація

У статті узагальнено проаналізовано основ­ні політики Європейського Союзу. Було вияв­лено, що спільні політики Євросоюзу базують­ся на трьох основних принципах: наділення компетенцій, пропорційності та субсидіарності. Спільні політики у певних галузях базуються на тому, що тільки Євросоюз має право прийма­ти закони. До таких сфер, де ЄС має виняткові повноваження, відносять: митний союз; прави­ла конкурентоздатності у межах єдиного ринку; монетарна політика (для держав-членів єврозони); торгові та міжнародні угоди; спільна рибна політика ЄС. У деяких сферах законодавчі акти ухвалюють як держави-члени ЄС, так і сам Євросоюз. Було проаналізовано, що до таких сфер відносять: єдиний ринок; працевлаштування та соціальна політика; економічна, соціальна та територіальна згуртованість; сільське госпо­дарство; рибальство; навколишнє середовище; захист прав споживачів; транспорт; транс'єв­ропейські мережі; енергетика; правосуддя та основоположні права людини; міграція та вну­трішні справи; громадське здоров'я; досліджен­ня та космос; співробітництво з питань розвитку та гуманітарна допомога. Також у певних сфе­рах ЄС допомагає державам-членам створюва­ти законодавство, зокрема це стосується таких галузей: громадське здоров'я (певні аспекти), промисловість, культура, туризм, освіта, молодь та спорт, цивільний захист та адміністративне співробітництво. Крім того, було виявлено, що більшість науковців до найважливіших спільних політик ЄС відносять: спільну сільськогосподар­ську політику, спільну рибну політику, правила конкурентоздатності, спільну зовнішню політи­ку та політику безпеки. Було проаналізовано, що законодавчою базою спільних політик ЄС виступають регламенти, Договір про Європей­ський Союз та Договір про функціонування Єв­ропейського Союзу. Крім того, було визначено, що всі політики Євросоюзу формуються на осно­ві довгострокових стратегій, які містять ключові напрямки розвитку.

Посилання

Martinez-Piva J.M., Zuniga-Arias G. Economic Integration and Value Chain. Case study from Central America Dairy. URL: https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/paper_jorge_mario_martinez_y_guillermo_zuniga_cepal.pdf (date of access: 20.03.2024).

European Commission. Areas of EU action. Official web-site. URL: https://commission.europa.eu/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_en (date of access: 21.03.2024).

Britain and the European Union. Common Policies of the European Union. Edinburgh University Press. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781474411790-007/html (date of access: 21.03.2024).

European Commission. Agriculture and rural development. Official web-site. URL: https://agriculture.ec.europa.eu/index_en (date of access: 23.03.2024).

European Commission. Common fisheries policy (CFP). Official web-site. URL: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/policy/common-fisheries-policy-cfp_en (date of access: 23.03.2024).

European Parliament. Competition policy | Fact Sheets on the European Union. Official web-site. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/82/competition-policy (date of access: 24.03.2024).

European Commission. Common Foreign and Security Policy. Official web-site. URL: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/common-foreign-and-security-policy_en (date of access: 27.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право