Стратегічні напрями співпраці між Україною та Турецькою Республікою через призму ратифікації угоди про вільну торгівлю

Автор(и)

  • С.С. Мороз кандидатка юридичних, доцент кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки Державного податкового університету, Україна https://orcid.org/0009-0009-0499-3170

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.131

Ключові слова:

міжнародний договір, правові зобов'язання держав, міжнародна торгівля, укладання міжнародних договорів державою, угода про вільну торгівлю

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стратегічним напрямам співпраці між Україною та Турецькою Республікою через призму ратифікації Угоди про вільну торгівлю.

Науковий інтерес до теми викликали поло­ження Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки в ча­стині правових зобов'язань держав та їх наслід­ки для сторін.

В статті автором проаналізовано в історичній ретроспективі Протокол про встановлення ди­пломатичних відносин між Україною і Турецькою Республікою. Також, проаналізовано Рамкову угоду між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері висо­ких технологій, авіаційній та космічній галузях її вплив на Угоду про вільну торгівлю та фор­мування. Аналіз даної Рамкової угоди автором здійснено через призму визначених правових зобов'язань держав, зокрема, досліджено пра­вові зобов'язання України в частині надання пільг та преференцій турецьким компаніям.

Окрім того, досліджено Меморандум про вза­єморозуміння щодо Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Рес­публіки та двосторонньої торгівлі між Урядом України та Урядом Турецької Республіки. Зо­крема, автором здійснено аналіз положень Ме­морандуму в частині запропонованих правових механізмів захисту ринку збуту сільськогоспо­дарської продукції.

Зміст Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки було проаналізовано з урахуванням положень Угоди про сільське господарство Світової організації торгівлі.

На виконання постановленої мети даного до­слідження автором було досліджено положен­ня Конституції України в частині регулювання принципів здійснення зовнішньо-економічної діяльності щодо відповідності змісту положень Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки вітчизняному законодавству.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96вр#Text.

Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Турецькою Республікою: Протокол, Міжнародний документ від 03.02.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_024#Text.

Політичні відносини між Україною і Туреччиною: Посольство України в Турецькій Республіці. URL: https://turkiye.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/politichni-vidnosini-mizh-ukrayinoyu-i-turechchinoyu.

Рамкова угода між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях: Угода Кабінету Міністрів України; Туреччина; Міжнародний документ, Форма типового документа, Довідка, Звіт від 03.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_001-22#Text.

Про схвалення проекту Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 № 103-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103-2022-%D1%80#Text.

Меморандум про взаєморозуміння щодо Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки та двосторонньої торгівлі між Урядом України та Урядом Турецької Республіки: Кабінет Міністрів України, Туреччина; Меморандум, Міжнародний документ від 23.10.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_001-23#Text.

Угода про сільське господарство Світової організації торгівлі; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=981_005#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права